Функція.Лінійна функція

Додано: 20 травня 2020
Предмет: Алгебра, 7 клас
Копія з тесту: Лінійна функція
Тест виконано: 1 раз
15 запитань
Запитання 1

При якому значенні b, графік функції у = -3,5х + b, проходить через початок координат

варіанти відповідей

b = -2

b = -3,5

b = 0

b = 3,5

Запитання 2

При якому значенні аргументу значення функції у = -1,5х + 4 дорівнює -2?

варіанти відповідей

-4

4

2

-2

Запитання 3

Серед наведених функцій укажіть пряму пропорційність:

варіанти відповідей

у = 13 + х

у = 13

у = 13х

у = 13÷х

Запитання 4

Яка з даних функцій не є лінійною?

варіанти відповідей

у = 8 - 5х

у = 4х - 7

у = 4 +3х²

у = -6х

Запитання 5

Через яку з даних точок проходить графік функції у = 7- х² ?

варіанти відповідей

А( 2; 5)

В(2; 9)

С(2; 3)

D(-2; 11)

Запитання 6

Графіком якої з даних функцій є пряма, що проходить через початок координат?

варіанти відповідей

у = 11,2 х - 1,2

у = 11,2

у = 11,2 х

у =11,2х-11,2

Запитання 7

Графіком якої з даних функцій є горизонтальна пряма?

варіанти відповідей

у = ⅝ - х

у =⅝ + х

у = ⅝х

у = ⅝

Запитання 8

У якій точці графік функції у = х +5 перетинає вісь ординат?

варіанти відповідей

A(0; -5)

B(5; 0)

C(0; 5)

D(-5; 0)

Запитання 9

На якому з рисунків зображено графік функції у = х - 3?

варіанти відповідей
Запитання 10

Графік якої функції зображено на рисунку?

варіанти відповідей

у = 2х -1

у = 2х + 1

у = х + 1

у = -2х + 1

Запитання 11

У якій точці графік функції у = х - 3 перетинає вісь абсцис?

варіанти відповідей

A(0; 3)

B(-3; 3)

C(0; -3)

D(3; 0)

Запитання 12

Функцією називають:варіанти відповідей

 правило, за яким кожному елементу однієї множини (х) ставляться у відповідність елементи іншої множини (у).

 правило, за яким кожному елементу однієї множини (х) ставиться у відповідність єдиний елемент іншої множини (у).

Запитання 13

Областю значень функції називають ...

варіанти відповідей

множину допустимих значень незалежної змінної (х)

 множину відповідних значень залежної змінної (у)

Запитання 14

Знайдіть область визначення функції f(х)=4х-5х2

варіанти відповідей


усі числа, крім 0


усі числа

усі додатні числа

усі недодатні числа

Запитання 15

Не виконуючи побудови, знайдіть точку перетину графіка функції у=-1,8х+54 з віссю ОХ:

варіанти відповідей

 (30;0)

 (0;30)

(0;54)

(54;0)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест