ЛІНІЙНА ФУНКЦІЯ ТА ЇЇ ГРАФІК

Додано: 2 березня
Предмет: Алгебра, 7 клас
Тест виконано: 337 разів
16 запитань
Запитання 1

Позначте лінійні функції:

варіанти відповідей

у = 7х

у = 9/х

у =х³ + 5,2

у = 5х ‒ 0,7

у = ‒0,9

Запитання 2

Графік якої з даних функцій проходить через початок відліку?

варіанти відповідей

у = 8 ‒ х

у = 2х ‒ 0,6

у = ‒6х

у =  0,9

Запитання 3

Графік якої з даних функцій паралельний до осі абсцис?

варіанти відповідей

у = 8 ‒ х

у = 2х ‒ 0,6

у = ‒6х

у =  0,9

Запитання 4

Графік якої з даних функцій паралельний до графіка функції у = 2х?

варіанти відповідей

у = 8 ‒ 2х

у = 2х ‒ 0,6

у = ‒6х

у =  0,9

Запитання 5

Яка з даних функцій є спадною?

варіанти відповідей

у = 8 ‒ 2х

у = 2х ‒ 0,6

у = ‒0,9

у = 6х

Запитання 6

Виберіть правильні пари, що складаються з рівняння функції та точки, що належить графіку даної функції.

варіанти відповідей

у = 5х ‒ 3 і (0;‒3)

у = 7 і (0;0)

у = х + 2 і (1;3)

у = ‒3х і (0;‒3)

у = 7 і (0;7)

у = ‒3х і (0;0)

Запитання 7

Функцію задано формулою у = 8х ‒ 3. Знайдіть значення функції, якщо значення аргументу дорівнює (‒ 1).

варіанти відповідей

‒ 5

11

‒ 11

0

Запитання 8

Функцію задано формулою у = 8х ‒ 3. При якому значенні аргументу значення функції дорівнює 21?

варіанти відповідей

2

165

3

‒ 2

Запитання 9

Через яку з даних точок проходить графік функції у = ‒3х ‒ 2?

варіанти відповідей

(2; ‒8)


(2;‒10)


(‒2;‒8)

(‒2;8)

Запитання 10

З'ясуйте, користуючись графіком функції, чому дорівнює значення функції, якщо значення аргументу дорівнює (‒1).

варіанти відповідей

2


6


2,5

1,5

Запитання 11

З'ясуйте, користуючись графіком функції, при якому значенні аргументу значення функції дорівнює (‒1).

варіанти відповідей

2


6


2,5

1,5

Запитання 12

На якому із малюнків зображено графік прямої пропорційності?

варіанти відповідей
Запитання 13

Яку пару точок потрібно позначити на координатній площині, щоб побудувати графік функції у = ‒3х + 8?

варіанти відповідей

 (0;0) і (2;‒2)


(0;8) і (2;2)


(‒2;‒14) і (0;8)

Запитання 14

На якому із малюнків зображено графік функції у = ‒0,5х + 3?

варіанти відповідей
Запитання 15

Які точки є точками перетину графіка функції у = х ‒ 9 з осями координат? *


варіанти відповідей

 (‒9;0) і (0;9)


(9;0) і (‒9;0)


(0;9) і (9;0)

(9;0) і (0;‒9)

Запитання 16

При якому значенні k графік функції y = kx + 1 проходить через точку А(2;‒7)?


варіанти відповідей

‒4


‒3


3

4

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест