24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Лінійне рівняння з двома змінними. Графік лінійного рівняння

Додано: 3 травня 2020
Предмет: Алгебра, 7 клас
Тест виконано: 3 рази
11 запитань
Запитання 1

Серед поданих рівнянь вказати лінійне рівняння з двома змінними.

варіанти відповідей

ху = 7

3х+5у = 1

х2 - 3у2 = 6

х+у+z = 6

Запитання 2

Яка з пар чисел є розв'язком рівняння: 3х - 2у = 16?

варіанти відповідей

(2;5)

(2;11)

(-2;5)

(2;-5)

Запитання 3

Якщо в рівнянні 2х+у = 3 виразити змінну у через змінну х, то одержимо...

варіанти відповідей

у =3 - 2х

у =2х - 3

у = 3+2х

2х = 3 - у

Запитання 4

Через яку з даних точок проходить графік рівняння х+у=6?

варіанти відповідей

А(1;4)

В(10; -4)

С(-10;4)

D(1;-4)

Запитання 5

Яке з вказаних лінійних рівнянь не має розв'язку?

варіанти відповідей

0⋅х+у⋅0 =0

0⋅х+7у = 56

0⋅х+0⋅у =18

3х + 5у =24

Запитання 6

З рівняння х-3у=4 виразити змінну х через у.

варіанти відповідей

х = 4 - 3у

х = -4 - 3у

у = 3х - 4

х = 4+3у

Запитання 7

Чи належить графіку рівняння 5х + 2у = 14 точка М(-2; 12)

варіанти відповідей

так

ні

не можна визначити

Запитання 8

Вказати один із розв'язків даного рівняння х+у=7?

варіанти відповідей

(4;3)

(3;-4)

(10;3)

(-10;-3)

Запитання 9

За якого значення а графік рівняння 9х - ау = -7 проходить через точку С(1;4)?

варіанти відповідей

2

1

3

4

Запитання 10

Лінійне рівняння з двома змінними, що має розв'язок (5;-2), має вигляд:

варіанти відповідей

33х - 5у=-5

25х - 53у =15

3х + 5у = 5

7х+8у = 14

Запитання 11

Знайти абсцису точки К, ордината якої дорівнює 1, якщо графік рівняння 2х - 3у = 13 проходить через дану точку.

варіанти відповідей

3

6

8

10

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест