Лінійні рівняння та їх системи.Тематичне оцінювання.

Додано: 20 квітня 2020
Предмет: Алгебра, 7 клас
Тест виконано: 166 разів
14 запитань
Запитання 1

Лінійним рівнянням з двома змінними є:

варіанти відповідей

х+2у=7

х+у2=4

3х-0у=6

2х=0у=6

Запитання 2

Яка точка належить графіку рівняння 2х-у=3

варіанти відповідей

А(2; 1)

В(-2; 1)

С(2,5; 2)

D(3;2)

Запитання 3

Графіком якого рівняння є пряма паралельна осі ОХ:

варіанти відповідей

2х+4у=2

у=-2,5

2х-3у=0

2х+0у=4

Запитання 4

Графіком якого рівняння є пряма паралельна осі ОУ:

варіанти відповідей

2х+2у=5

х=8

у=-1,5

-2х+у=0

Запитання 5

Яке рівняння не задовольняє число 5?

варіанти відповідей

2х=10

х-5=0

100:х=5

0х=0

Запитання 6

На графіку рівняння 3х-5у=6,2 взято точку з абсцисою 0,4. Яка ордината цієї точки?

варіанти відповідей

1

-1

0

0,4

Запитання 7

Розв'язком якого рівняння є пара чисел (2;3)?

варіанти відповідей

2у+4х=15

2х+у=7

5х+у=17

х+3у=1

Запитання 8

При якому значенні а графік рівняння 2х+ау=4 проходить через точку (1;2)?

варіанти відповідей

-1

0

1

2

Запитання 9

Знайдіть розв'язок системи рівнянь

{ х+у=14;

х-у=8.

варіанти відповідей

(3;11)

(-3;11)

(11;3)

(-11;3)

Запитання 10

Знайдіть координати точок перетину графіків рівнянь 2х-3у=16 і х+2у=1

варіанти відповідей

(5;-2)

(-5;2)

(-2;5)

(5;2)

Запитання 11

Сума двох чисел дорівнює 10,а їх різниця дорівнює 4. Якщо перше число позначити через х ,а друге через у ,то цю умову задовольняє система:

варіанти відповідей

{ х-у=10;

х+у=4.

{ х+у=10;

х+у=4.

{ х+у=10;

х-у=4.


{ х+у=10;

ху=4.

Запитання 12

Дріт завдовжки 40м розрізали на дві частини так,що одна з них виявилась на 4м довшою за половину другої.Знайдіть довжину кожної частини.

варіанти відповідей

16м і 24м

32м і 8 м

10м і 30м

12м і 28м

Запитання 13

У сараї є гуси та кролі.Усього в них 50 голів і 160 лап. Скільки гусей і скільки кролів у сараї?

варіанти відповідей

20 кролів і 30 гусей

10 кролів і 40 гусей

10 гусей і 40 кролів

20 гусей і 30 кролів

Запитання 14

Знайдіть значення коефіцієнтів а і в рівняня ах+ву=13, якщо його графік проходить через точки М(5;-3) і N(8;3)

варіанти відповідей

а= 2 ;в= 1

а=2 ;в= -1

а= -2 ;в=1

а= -2 ;в= -1

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест