19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Лінійні рівняння та їх системи

Додано: 26 травня 2020
Предмет: Алгебра, 7 клас
12 запитань
Запитання 1

Яке з наведених рівнянь є лінійним рівнянням із двома змінними?

варіанти відповідей

2х +5у =3

х22=0

ху=6

0⋅х-4у2=1

Запитання 2

Нехай х — перше число, а у — друге число. Запишіть у вигляді рівняння твердження: перше число на 5 більше від другого.

варіанти відповідей

5х=у

х-5 = у

х + 5 = у

х = 5у

Запитання 3

Серед рівнянь, наведених нижче, укажіть рівняння, розв'язком якого є пара (-1;1)?

варіанти відповідей

х + у = 2

х-у=1

ху =-1

ху =1

Запитання 4

Яка з наведених пар чисел не є розв'язком рівняння 2х+у =6?

варіанти відповідей

(1;4)

(-3;0)

(-4;14)

(4;-2)

Запитання 5

Зрівняння Зх + 4у=12 виразіть змінну х через змінну у.

варіанти відповідей

х = 4 - 4 у

у = 3 - 3х

Запитання 6

Запишіть у вигляді рівняння твердження: добуток чисел х і у вдвічі менший від їхньої різниці.

варіанти відповідей

ху = 2(х-у)

ху = 2(х+у)

2ху = х-у

Запитання 7

Яка з пар чисел є розв'язком системи рівнянь?

варіанти відповідей

(2;7)

(3;6)

(-1;10)

(4;5)

Запитання 8

Серед пар чисел, наведених нижче, вкажіть розв'язок системи рівнянь?

варіанти відповідей

(2; 3)

(3; 2)

(4; 1)

(1; 4)

Запитання 9

Нехай ціна цукерок становить х грн, а ціна печива — у грн. Запишіть у вигляді рівняння твердження: вартість 2 кг печива і 3 кг цукерок дорівнює 60 грн.

варіанти відповідей

2х+3у =60

3х + 2у =60

 3х-2у =60

2х-3у=60

Запитання 10

У вазі 9 троянд, із них білих (х) на 3 більше, ніж червоних (у). Яка із систем рівнянь описує цю ситуацію?

варіанти відповідей
Запитання 11

Запишіть у вигляді системи рівнянь твердження, позначивши перше число через х, а друге — через у: сума двох чисел дорівнює 8, а їх різниця дорівнює 2.

варіанти відповідей
Запитання 12

Побудуйте графік рівняння х+у=2


варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест