Літературні жанри та стилі

Додано: 1 вересня 2022
Предмет: Зарубіжна література, 9 клас
Тест виконано: 243 рази
10 запитань
Запитання 1

2. Рід літератури, у якому зображено навколишню дійсність шляхом передавання почуттів, переживань ліричного героя чи автора - це

варіанти відповідей

епос

лірика

драма

метафора

Запитання 2

3.Суміжний рід літератури - це

варіанти відповідей

ліро-епічний жанр

епос

лірика

драма

Запитання 3

4.Сукупність ознак, характерних для певного часу - це

варіанти відповідей

жанр твору

рід літератури

стиль доби

поетичний стиль

Запитання 4

Назва цього літературного роду походить від слова «розповідь»

варіанти відповідей

лірика

драма

епос

лірика +епос

Запитання 5

Середній за обсягом розповідний прозовий твір, у якому широко змальовано життя одного або кількох героїв протягом тривалого або важливого за подіями проміжку часу

варіанти відповідей

оповідання

повість

роман

новела

Запитання 6

Великий за обсягом і складний за будовою епічний твір, у якому широко охоплені важливі й складні суспільні про­цеси, всебічно і в розвитку показані численні персонажі. Розвивається кілька сюжетних ліній, пов’язаних з долею го­ловних героїв

варіанти відповідей

оповідання

повість

роман

новела

Запитання 7

Взаємодія різних жанрів, що приводить до утворення нових, це

варіанти відповідей

літературний рід

літературний стиль

перехідні явища в літературі

Запитання 8

Різновид твору, що характеризується сукупністю певних формальних і змістових особливостей - це

варіанти відповідей

перехідні явища в літературі

жанр

стиль

Запитання 9

Стала цілісність або спільність образної системи, засобів художньої виразності, та обраних прийомів, що характеризують твір або сукупність творів, це -

варіанти відповідей

жанр

стиль

літературний рід

Запитання 10

Вкажіть літературний рід творів, у яких навколишню дійсність зображено через змалювання почуттів ліричного героя

варіанти відповідей

драма

епос

лірика

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест