ЛОГАРИФМИ. ВЛАСТИВОСТІ. ЛОГАРИФМІЧНА ФУНКЦІЯ

Додано: 19 листопада 2023
Предмет: Алгебра, 11 клас
15 запитань
Запитання 1

Обчислити: log₁₂ 60 - log₁₂5 =

варіанти відповідей

log₁₂55

1

2

0

Запитання 2

Обчислити: lg8 + lg125 =

варіанти відповідей

10

3

5

2

Запитання 3

Який із наведених виразів є найбільшим ( а> 0,а≠1 ) ?

а)logₐ1

б)logₐ a

в)logₐ √a

г)logₐ 1⁄√a

варіанти відповідей

б

а

г

в

Запитання 4

Значення якого з даних виразів не дорівнює нулю?

А) log₃ 18 + log₃ ¹⁄₁₈

Б) log₂log₂log₂ 16

В)log₃ log₃log₃27

Г) 3 log₂16 + 4 log₃1⁄₂₇

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 5

Знайдіть значення виразу: log₁₃ 338 - log₁₃2 =

варіанти відповідей

2

-2

13

1

Запитання 6

Знайти значення виразу:

log₁₂₁ 11 - 6 log₇∛7 + log₅ ¹⁄₂₅ =

варіанти відповідей

3.5

- 3.5

3

-2

Запитання 7

Установіть відповідальність між виразом (1-4) та його значення ( А - Д)

1 log₂ 3 + log₂ 5¹⁄₃= A -1

2. log₃ 2 - log₃ 6= Б 4

3. lg 500 - lg 5 = В 2

Г -4

варіанти відповідей

Б, А,В

А,Б,В,

В,А,Б

А,В,Г

Запитання 8

Знайти значення виразу: 2log₅ 15 - 4log₂₅ 3 =

варіанти відповідей

0

2

1

3

Запитання 9

Порівняйте: log₅ 11 і log₅ 9

варіанти відповідей

>

<

=

визначити неможливо

Запитання 10

Порівняйте: log₀,₇3 і log₀,₇ 2

варіанти відповідей

>

<

=

інша відповідь

Запитання 11

Порівняйте з нулем: log₀,₆0.4

варіанти відповідей

>

<

=

неможливо визначити

Запитання 12

Знайдіть область визначення функції: f(x) = log₅ (x+1)

варіанти відповідей

( - ∞; +∞)

( -1; +∞)

⌈1; +∞)

( 0; +∞)

Запитання 13

Яка з наведених функцій спадає, якщо хє ( 0; ∞) ?

варіанти відповідей

f(x) = log₂,₁x

f(x) =log₁,₇ x

f(x) =log₀,₉ x

f(x) = lgx

Запитання 14

Яка з наведених точок належить графіку функції f(x) = logₐ x якщо а > 1?

варіанти відповідей

А(0;1)

Б(1;0)

С(0; - 1)

Д(1;1)

Запитання 15

Обчислити log₈(2a) + log₈ (4b), якщо log₈(ab) = sin π⁄₆. a>0. b >0

варіанти відповідей

1,5

-1

1

інша відповідь

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест