Логічні вирази та змінні. Логічні операції

Додано: 22 лютого
Предмет: Інформатика, 8 клас
14 запитань
Запитання 1

Речення, яке містить твердження про певний об'єкт або про зв’язки між об’єктами − це:

варіанти відповідей

висловлювання 

речення

словосполучення

фраза

Запитання 2

Висловлювання може бути:


варіанти відповідей

істинним

наказовим

питальним

хибним

Запитання 3

Висловлювання подається:

варіанти відповідей

питальним реченням

розповідним реченням

спонукальним реченням

Запитання 4

Логічний вираз − це:


варіанти відповідей

вираз, який може набувати одне з двох значень true або false

вираз, який може набувати будь-якого значення

речення, яке містить твердження про певний об'єкт або про зв’язки між об’єктами

чітко визначена послідовність команд для розв'язування певної задачі

Запитання 5

Логічний тип змінних позначається:

варіанти відповідей

bool

integer

true

real

Запитання 6

Над логічними виразами можна виконувати такі логічні операції як:

варіанти відповідей

заперечення

додавання

диз'юнкція

кон'юнкція

піднесення до степеня

Запитання 7

Диз'юнкція двох логічних виразів х і у позначається:

варіанти відповідей

x and y

х і у

not x, not y

не х, не у

x or y

x або y

  x var y

Запитання 8

Кон'юнкція двох логічних виразів х і у позначається:

варіанти відповідей

x and y

х і у

not x, not y

не х, не у

x or y

x або y

  x var y

Запитання 9

Оберіть пріоритет виконання логічних операцій:

варіанти відповідей

спочатку виконуються операції not, потім - or, потім - and

спочатку виконуються операції and, потім - or, потім - not

спочатку виконуються операції not, потім - and, потім - or

спочатку виконуються операції or, потім - and, потім - not

Запитання 10

Оберіть істинні висловлювання:

варіанти відповідей

Україна розміщена в Європі

3 > 5

4 < 12

На березі ростуть банани

Київ - столиця України

Слово дерево – дієслово

Тобі сподобався цей фільм?

Виконай цей алгоритм!

Запитання 11

Оберіть хибні висловлювання:

варіанти відповідей

Україна розміщена в Європі

3 > 5

4 < 12

На березі ростуть банани

Київ - столиця України

Слово дерево – дієслово

Тобі сподобався цей фільм?

Виконай цей алгоритм!

Запитання 12

Оберіть речення, що НЕ є висловлюванням:

варіанти відповідей

Україна розміщена в Європі

3 > 5

4 < 12

На березі ростуть банани

Київ - столиця України

Слово дерево – дієслово

Тобі сподобався цей фільм?

Виконай цей алгоритм!

Запитання 13

Для перевірки, чи є рівними значення двох виразів, у мові Python використовують знак:

варіанти відповідей

==

>

<

>=

<=

!=

Запитання 14

Оберіть блок-схему, що відповідає повному розгалуженню:

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест