Логічні вирази. Змінні логічного типу. Логічні операції

Додано: 3 квітня
Предмет: Інформатика, 8 клас
12 запитань
Запитання 1

Основною властивістю висловлювання є його..

варіанти відповідей

хибність

чіткість

істинність

неправдивість

Запитання 2

Логічним виразом називають вираз, який може набувати один з двох значень:

варіанти відповідей

true i integer

integer i real

false i real

true i false

Запитання 3

Логічний тип змінних позначається.....

варіанти відповідей

real

boolean

true

integer

Запитання 4

Над логічними виразами можна виконувати логічні операції:

варіанти відповідей

заперечення,диз'юнкція

конструкція, заперечення, диз'юнкція

заперечення, кон'юнкція, диз'юнкція

заперечення, кон'юнкція

Запитання 5

Запереченням висловлювання А="Ми учні 8-а класу" є висловлювання not A=...

варіанти відповідей

 "Ми не є учні 8-а класу"

 "Ми є учні 8-а класу"

"Ми учні 8-в класу?"

"Ми учні 8-б класу?"

Запитання 6

Диз'юнкція двох логічних виразів х і у позначається...

варіанти відповідей

 x or y

and y

var y

not x, not y

Запитання 7

x and y позначається...

варіанти відповідей

заперечення і кон'юнкція двох логічних виразів x і y

диз'юнкція двох логічних виразів x і y

кон'юнкція двох логічних виразів x і y

заперечення двох логічних виразів x і y

Запитання 8

Яку логічну операцію у логічному виразі: x or not x and y виконуємо найпершу?

варіанти відповідей

x and y

x or y

x or x

not x

Запитання 9

Яким є пріоритет виконання логічних операцій?


варіанти відповідей

спочатку виконуються операції not, потім - or, потім - and

спочатку виконуються операції and, потім - or, потім - not

спочатку виконуються операції not, потім - and, потім - or

спочатку виконуються операції or, потім - and, потім - not

Запитання 10

Виберіть хибні висловлювання.....

варіанти відповідей

"3 > 5"

"2+2*2=8"

"2*5-4=6"

"Київ - столиця України?"

Запитання 11

Чому дорівнює значення логічного виразу x ≤ 10, якщо х = 10?

варіанти відповідей

true

false

Запитання 12

Виберіть істинні висловлювання.....

варіанти відповідей

"4<7"

"2+2*2=8"

 "Ми учні 8-а класу?"

Найменше натуральне число 1

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест