Логістика підсумкові тести

Додано: 6 травня 2020
Предмет:
Тест виконано: 538 разів
30 запитань
Запитання 1

Логістика як економічна наука сформувалася на основі ідеї та методів:


варіанти відповідей

військової логістики;

математичної логіки;

дослідження операцій;

кібернетики.

Запитання 2

Основним об’єктом вивчення логістики є:варіанти відповідей

 процеси, здійснювані торгівлею;

матеріальні та відповідні їм інформаційні потоки;

ринки і кон’юнктура конкретних товарів і послуг;

економічні відносини, які виникають у процесі доставки товарів і послуг від місць виробництва до місць споживання

Запитання 3

Не входить до комплексу логістики:


варіанти відповідей

продукт;

споживач;.

посередник;

витрати

Запитання 4

На етапі матеріально-технічного забезпечення матеріальний потік має форму потоку:


варіанти відповідей

 сировини, комплектуючих, допоміжних матеріалів;

 напівфабрикатів;

готової продукції;

запасних частин для продукції, яка використовується споживачем.

Запитання 5

Логістичні операції - це:


варіанти відповідей

сукупність дій, спрямованих на перетворення тільки матеріального потоку;

 сукупність дій, спрямованих на перетворення тільки інформаційного потоку;

сукупність дій, спрямованих на перетворення матеріального і (або) інформаційного потоку;

укрупнена група логістичних функцій.

Запитання 6

Відповідно до принципів системного підходу мінливість параметрів елементів логістичної системи під впливом зовнішнього середовища, а також рішень, прийнятих учасниками логістичного ланцюга, є властивістю систем:


варіанти відповідей

складність;

ієрархічність;

рухливість;

структурованість.

Запитання 7

Логістичний ланцюг, який складається з постачальника і споживача характерний для логістичної системи:


варіанти відповідей

із прямими зв’язками;

зі зворотними зв'язками;

 ешелонованої;

гнучкої.

Запитання 8

Адаптивність логістичної системи - це:варіанти відповідей

підпорядкованість елементів нижчого рівня елементам вищого рівня у контексті лінійного чи функціонального логістичного управління;

наявність певної організаційної структури, яка складається із взаємопов'язаних об'єктів і суб'єктів управління, що реалізують задану мету;

здатність змінювати свою структуру і вибирати варіанти поведінки відповідно до нових цілей і під впливом зовнішнього середовища;

здатність виконувати задану цільову функцію, реалізовану тільки логістичною системою в цілому, а не окремими її ланками або підсистемами.

Запитання 9

Межі логістичної системи визначаються:


варіанти відповідей

довільно;

на основі діючих нормативних документів, які реґламентують діяльність підприємств;

циклом обігу засобів виробництва;

становищем підприємства на ринку.

Запитання 10

Основу системного підходу в логістиці формує:


варіанти відповідей

концепція узгодження зустрічно-діючих цілей;

концепція компромісу витрат;

концепція обслуговування споживача;

всі відповіді вірні.

Запитання 11

Об’єктивною підставою створення логістичних систем є реалізація синергічного ефекту, який може проявлятися:


варіанти відповідей

у загальному прискоренні матеріального потоку;

у зменшенні загальних витрат;

у підвищенні логістичного сервісу;

 всі відповіді вірні.

Запитання 12

Структурованість, як властивість, логістичної системи характеризується:варіанти відповідей

наявністю великої кількості елементів ланок, складною взаємодією між окремими елементами, наявністю організаційного управління, впливом великої кількості стохастичних факторів зовнішнього середовища;

 підпорядкуванням елементів різних рангів;

 здатністю системи виконувати задану цільову функцію, яка реалізується тільки системою, а не окремими її елементами;

наявністю певної організаційної структури, яка складається із взаємопов’язаних об’єктів і суб’єктів управління, реалізуючих задану ціль.

Запитання 13

Ланка логістичної системи – це:

1)    

2)     

3)     

варіанти відповідей

 певний економічно або функціонально відособлений об’єкт, який не підлягає подальшій декомпозиції в рамках поставленої задачі аналізу;

дія, яка не підлягає подальшій декомпозиції в рамках поставленої задачі дослідження;

сукупність дій, спрямованих на реалізацію завдань, поставлених перед логістичною системою.

не має вірної відповіді

Запитання 14

Матеріальний потік, як об’єкт логістичної системи:


варіанти відповідей

розглядається в процесі різних логістичних операцій та належить до певного часового інтервалу;

призначений для реалізації керівних функцій;

являє собою спрямований рух фінансових засобів;

вірні відповіді 2) і 3).

Запитання 15

Інформаційний потік, як об’єкт логістичної системи:


варіанти відповідей

розглядається в процесі різних логістичних операцій та належить до певного часового інтервалу;

 призначений для реалізації керівних функцій;

являє собою спрямований рух фінансових засобів;

вірні відповіді 1) і 3).

Запитання 16

Системи, «що штовхають», у сфері виробництва:варіанти відповідей

побудовані за принципом подачі матеріалів, деталей та вузлів у виробничий процес по команді центральної системи управління;

спрямовані на випередження (по відношенню до попиту) формування товарних запасів на складах гуртових та роздрібних підприємств;

 побудовані за принципом подачі матеріалів, деталей та вузлів з попередньої технологічної операції на наступну відповідно до замовлення ланки, яка виконує наступну операцію;

спрямовані на випередження стимулювання попиту в роздрібній торговельній ланці.

Запитання 17

Системи, «що тягнуть», у сфері виробництва:варіанти відповідей

побудовані за принципом подачі матеріалів, деталей та вузлів у виробничий процес по команді центральної системи управління;

спрямовані на випередження (по відношенню до попиту) формування товарних запасів на складах гуртових та роздрібних підприємств;

побудовані за принципом подачі матеріалів, деталей та вузлів з попередньої технологічної операції на наступну відповідно до замовлення ланки, яка виконує наступну операцію;

 спрямовані на випередження стимулювання попиту в роздрібній торговельній ланці.

Запитання 18

Макрологістична система:


варіанти відповідей

це система управління матеріальними потоками, яка охоплює підприємства промисловості, посередницькі, транспортні організації різних відомств, розміщених в різних регіонах країни;

інтегрує процеси постачання, виробництва, збуту, транспортно-складські та вантажо - розвантажувальні роботи підприємства;

це окремі підсистеми, структурні підрозділи підприємства;

вірні відповіді 2) і 3).

Запитання 19

Глобальним логістичним системам притаманні такі риси:варіанти відповідей

зазвичай джерелом постачання матеріалів і об’єктом їх постачання є більше, ніж одна країна;

 їх виробничі та складальні потужності часто розкидані по цілому світу;

вони реалізують свою продукцію на весь світ;

вірні відповіді 1), 2) та 3).

Запитання 20

Причини використання світових джерел постачання:


варіанти відповідей

не завжди є доступ до товарів чи технологій у своїй державі;

нижчі транспортно-експедиційні витрати;

підприємство потрапляє під вплив різних правил і культур, що сприяє розвитку і вдосконаленню;

вірні відповіді 1) та 3).

Запитання 21

Яке твердження є вірним:варіанти відповідей

збільшення транспортних витрат можна компенсувати зменшенням витрат запасу;

 збільшення кількості складів сприяє зменшенню витрат запасу;

при автомобільних перевезеннях витрати запасу є вищі, ніж при залізничному перевезенні;

вірні відповіді 3) і 2).

Запитання 22

 Яке твердження є вірним:


варіанти відповідей

зменшення розмірів упаковки призводить до економії транспортних витрат;

при автомобільних перевезеннях витрати запасу є нижчі, ніж при авіаперевезеннях;

підвищення рівня обслуговування споживачів сприяє зменшенню логістичних витрат;

вірні відповіді 1) і 2).

Запитання 23

Яке твердження є вірним:


варіанти відповідей

зменшення розмірів упаковки призводить до економії витрат запасу;

чим більша кількість партій закупівель, тим менші витрати запасу, але більші витрати замовлення;

збільшення кількості складів сприяє збільшенню транспортних витрат;

вірні відповіді 1) і 2).

Запитання 24

Процес надання товаровиробникам і споживачам послуг з організації товарного обміну на еквівалентній основі – це:


варіанти відповідей

комерційне посередництво;

процес постачання;

процес закупівлі;

процес транспортування.

Запитання 25

Функції посередника в логістиці полягають у забезпеченні:


варіанти відповідей

зв'язку між виробником і споживачем;

зв'язку між виробниками продукції;

транспортно-експедиторського обслуговування;

високого рівня сервісу.

Запитання 26

Вибираючи місця розташування складу з-поміж конкурентоздатних варіантів оптимальним вважається той, який:


варіанти відповідей

знаходиться ближче до виробника;

  знаходиться ближче до споживача;

 забезпечує мінімум логістичних витрат;

знаходиться ближче до посередника.

Запитання 27

До групи А при АВС-аналізі відносять товарні запаси:


варіанти відповідей

що характеризуються найбільш стабільним попитом;

 із найбільшою кількістю залишків на складі;

з найвищими показниками прибутку;

  з найбільшою вагою в загальних витратах на придбання.

Запитання 28

АВС-аналіз застосовується під час:

 

варіанти відповідей

управління запасами;

 регулювання запасів;

 розміщення товарів на складі;

розподілу готової продукції.

Запитання 29

Класифікація запасів за допомогою XYZ-розподілу здійснюється за:

 

варіанти відповідей

постачальниками;

вартістю запасів;

 натуральним обсягом запасів;

 характером споживання.

Запитання 30

Залежно від виду логістичних ланцюгів виділяють логістичні системи:

 

варіанти відповідей

макрологістичні та мікрологістичні;

 регіональні, національні, міжнаціональні;

 із прямими зв'язками, ешелоновані, гнучкі;

 зовнішні, внутрішні.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест