М’язи (згу)

Додано: 14 вересня 2023
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 224 рази
17 запитань
Запитання 1

Яким буде скорочення м'язів верхньої кінцівки при спробі підняти непосильний вантаж?

варіанти відповідей

Ізотонічним

Ізометричним

Ауксотонічним

Фазним

Одиночним

Запитання 2

При обстеженні спортсмена після інтенсивного фізичного навантаження виявлено порушення координації рухів при збереженні сили скорочення м'язів. Причиною цього може бути зменшення швидкості проведення збудження:

варіанти відповідей

Через центральні синапси


Через нервово-м'язові синапси


Еферентними нервами


Аферентними нервами


Провідними шляхами

Запитання 3

В експерименті подразнюють скелетний м'яз серією електричних імпульсів. Який вид м'язового скорочення буде виникати, якщо кожний наступний імпульс припадає на період скорочення м'яза? 

варіанти відповідей

Зубчастий тетанус


Асинхронний тетанус


Серія поодиноких скорочень


Контрактура м'язів

 Суцільний тетанус

Запитання 4

В експерименті ізольований м'яз жаби ритмічно подразнюють електричними імпульсами. Кожен наступний імпульс припадає на період розслаблення попереднього скорочення. Яке скорочення виникне? 

варіанти відповідей

Одиночне


Зубчастий тетанус

Асинхронне


Гладкий тетанус


Тонічне

Запитання 5

Яким буде скорочення м'язів верхньої кінцівки при утриманні (але не переміщенні) вантажу в певному положенні? 

варіанти відповідей

Ізотонічним


Ауксотонічним


Ізометричним


Концентричним


Ексцентричним

Запитання 6

При фізіологічному скороченні м'язів змінюється їх:

варіанти відповідей

Довжина


Провідність


Автоматія


Тонус

-

Запитання 7

При ізометричному скороченні м'язів змінюється їх:

варіанти відповідей


Автоматія


Провідність


Довжина


Тонус

Довжина

-

Запитання 8

Опишіть збудливість м'яза під час фази деполяризації:

варіанти відповідей

М'яз знаходиться в фазі абсолютної рефрактерності


М'яз знаходиться в фазі відносної рефрактерності


М'яз знаходиться в фазі екзальтації (максимальної збудливості)


Збудливість знижена


Збудливість підвищена

Запитання 9

В експерименті до м'яза, що був виділений з сечоводу тварини, підвішують вантаж. М'яз розтягується і залишається в такому ж положенні при знятті вантажу. Яка властивість м’язу демонструє даний досвід?

варіанти відповідей

Пластичніть


Автоматизм


Еластичність


Здатність скорочуватисьЗдатність розтягуватись

Запитання 10

В експерименті під впливом хімічної речовини в м'язах була ослаблена робота Са++-насоса. Які явища будуть спостерігатись при цьому?

варіанти відповідей

Збільшення тривалості ПД 


 Збільшення тривалості розслаблення


Зниження потенціалу спокою


Зниження швидкості поширення ПД


Активація натрій-калієвого насоса

Запитання 11

Після забігу на велику дистанцію у спортсмена виникла контрактура литкових м'язів (м'язів нижніх кінцівок). Накопичення якого продукту метаболізму, найбільш ймовірно, викликало цей стан?

варіанти відповідей

Сечова кислота

Сечовина


Креатинін


Піровиноградна кислота


Молочна кислота


Запитання 12

Після тренування у штангіста виникла контрактура триголового м'язу. Зменшення концентрації в м'язах якої речовини, найімовірніше, може викликати такий стан?


варіанти відповідей

Піровиноградна кислота


Молочна кислота


АТФ

Креатинін


Глюкоза

Запитання 13

B м'язі фармакологічним методом заблокована АТФ-аза, після чого він втратив здатність до скорочення. Яка можлива причина цього?

варіанти відповідей

Відкриття кальцієвих каналів ретикулума


Відкриття калієвих каналів поверхневої мембрани


Натрієва інактивація

Активація кальцієвого насоса ретикулума

Зупинка Nа-К насоса поверхневої мембрани

Запитання 14

В якій з наведених нижче структур в першу чергу починає розвиватися втома при тривалому фізичному навантаженні?

варіанти відповідей

Провідні шляхи спинного мозку


Мотонейрони


Нервово-м'язові синапси


Нервово-руховий центр


М'язи

Запитання 15


Повільне наповнення шлунку, або сечового міхура в межах фізіологічної норми не викликає підвищення тиску в цих органах. Яка фізіологічна властивість гладких м'язів лежить в основі цього явища?

варіанти відповідей

Пластичність


Автоматія


Збудливість


Скоротливістьт


Рефрактерність

Запитання 16

Який із записів електричної активності відображає рух кінцівок?

варіанти відповідей

Електрокардіограма


Електроретинограма


Електроміограма


Електроністагмограма


Електроенцефалограма

Запитання 17

Після тривалого тренування у спортсмена розвинулося стомлення з різким зниженням працездатності. В якій ланці рефлекторної дуги стомлення виникло в першу чергу?

варіанти відповідей

В аферентних провідниках


В рецепторах 


В еферентних провідниках


В м'язах

B нервових центрах

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест