магнітне поле

Додано: 9 жовтня 2023
Предмет: Фізика, 9 клас
20 запитань
Запитання 1

Форму матерії, через яку передається магнітна взаємодія називають ...

варіанти відповідей

електричне поле

магнітне поле

твердий стан

рідкий стан

Запитання 2

Полюс магніту - це частина, яка...

варіанти відповідей

розміщена на краю магніту

спричиняє найслабшу магнітну дію

спричиняє найсильнішу магнітну дію

розміщена посередині магніту

Запитання 3

Однойменні полюси двох магнітів ...

варіанти відповідей

притягуються

відштовхуються

не взаємодіють

спочатку притягуються, а пізніше відштовхуються

Запитання 4

Магнітне поле створюють

варіанти відповідей

рухомі заряджені частинки

нерухомі заряджені частинки

будь-які частинки

метали

Запитання 5

Силовою характеристикою магнітного поля є ...

варіанти відповідей

магнітна індукція

магнітний потік

електрорушійна сила

сила Ампера

Запитання 6

Одиницею магнітної індукції в СІ є ...

варіанти відповідей

Вольт

Тесла

Ерстед

Ампер

Запитання 7

За напрямом магнітних ліній визначте напрям струму в провіднику.

варіанти відповідей

донизу

вгору

праворуч

ліворуч

Запитання 8

Знаючи положення магнітних полюсів електромагніту, визначте полюси джерела струму.

варіанти відповідей

"+" клема А, "-" клема В

"-" клема А, "+" клема В

 "+" клема А, "+" клема В


 "-" клема А, "-" клема В

Запитання 9

Як зміниться сила Ампера, що діє на провідник зі струмом в однорідному магнітному полі, при збільшенні індукції магнітного поля в 2 рази? Провідник розташований перпендикулярно до вектора магнітної індукції.

варіанти відповідей

збільшиться в 2 рази

зменшиться в 2 рази

збільшиться в 4 рази

зменшиться в 4 рази

Запитання 10

 Як зміниться сила Ампера, що діє на прямолінійний провідник зі струмом в однорідному магнітному полі, при зменшенні сили струму в провіднику в 3 рази? Провідник розташований перпендикулярно до вектора магнітної індукції.


варіанти відповідей

зменшиться в 3 рази

збільшиться в 3 рази

не зміниться

зменшиться в 2 рази

Запитання 11

За якою формулою можна обчислити силу, з якою магнітне поле діє на провідник зі струмом? 


варіанти відповідей

 Fа=BIlsinα ;

 Fа=ρVg

Fа=BIlcosα ;

 Fа=BIl ;

Запитання 12

Визначте напрям дії сили Ампера на провідник (див. малюнок) 

варіанти відповідей

вгору

вниз

праворуч

ліворуч

Запитання 13

Як напрямлена сила, що діє на провідник зі струмом в магнітному полі?

варіанти відповідей

вгору

праворуч

ліворуч

вниз

Запитання 14

На рисунку зображений провідник зі струмом, що перебуває в магнітному полі. Укажіть на рисунку напрямок струму в провіднику.

варіанти відповідей

вниз

вгору

праворуч

ліворуч

Запитання 15

Силу Ампера визначають за правилом ...

варіанти відповідей

правої руки

лівої руки

свердлика

амперметра

Запитання 16

Електромагніт-це ...

варіанти відповідей

будь-яка котушка

котушка зі струмом

котушка з феромагнітним осердям всередині

феромагнітний циліндр

Запитання 17

Визначте полюси котушки

варіанти відповідей

Зверху S, знизу N

Зверху N, знизу S

Зверху та знизу S

Зверху та знизу N

Запитання 18

Вкажіть основні частини електромагніту

варіанти відповідей


1- обмотка, 2- клеми, 3- осердя, 4 - каркас

1- каркас, 2- клеми, 3- осердя, 4 - обмотка

1- каркас, 2 - осердя, 3- клеми, 4- обмотка

1- каркас, 2 - обмотка, 3- клеми, 4- осердя

Запитання 19

З якої речовини виготовляють постійні магніти?

варіанти відповідей

парамагнетика

діамагнетика

діелектрика

феромагнетика

Запитання 20

Вкажіть групу речовин, які відносяться до феромагнетиків

варіанти відповідей

 залізо, нікель, кобальт

вісмут, золото, ртуть

 кисень, алюміній, лужні метали

мідь, алюміній

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест