19 січня о 18:00Вебінар: Психологічна допомога дітям і дорослим у кризових станах

Магнітне поле. Сила Ампера. Сила Лоренца.

Додано: 11 листопада 2020
Предмет: Фізика, 11 клас
8 запитань
Запитання 1

Яка фізична величина характеризує сілову дію магнітного поля?

варіанти відповідей

Індуктивність

Магнітна індукція

Магнітний потік

Магнітна проникність

Запитання 2

У поле зі сталою магнітною індукцією влітає протон. Визначте яка сила діє на протон.

варіанти відповідей

Сила Архімеда

Сила Ампера

Сила Кулона

Сила Лоренца

Запитання 3

Електрон, що влітає в однорідне магнітне поле під кутом 30° до напрямку ліній магнітного поля, рухатиметься по:

варіанти відповідей

Прямій

Гвинтовій лінії

Колу

Синусоїді

Запитання 4

Мідний провідник, маса якого дорівнює 2 г, довжина -- 10 см, уміщений горизонтально в онорідне магнітне поле з індукцією 20 мТл. Вектор магнітної індукції горизонтальний і перпендикулярний до провідника. Визначте силу струму, яка повинна бути у провіднику, щоб він "завис" у магнітному полі? Уважайте, що g=10 м/с^2

варіанти відповідей

0,1 А

10 А

20 А

10000 А

Запитання 5

Заряджена частинка влітає в магнітне поле зі швидкістю v перпендикулярно до вектора індукції магнітного поля В і рухається по колу, радіус якого дорівнює R. Укажіть вираз, за яким можна визначити модуль відношення заряду частинки до її маси.

варіанти відповідей
Запитання 6

Заряджена частинка рухається в магнітному полі. Вектор магнітної індукції В напрямлений перпендикулярно до площини аркуша зошита від вас, вектор сили Лоренца напрямлений вправо, вектор швидкості руху частинки напрямлений вгору. Укажіть правильне твердження.

варіанти відповідей

Частинка заряджена позитивно

Частинка не заряджена

Знак заряду частинки визначити неможливо

Частинка заряджена негативно

Запитання 7

Провідник, сила струму якого дорівнює 15 А, знаходиться в онорідному магнітному полі з індукцією 50 мТл. Який кут утворює з напрямком вектора магнітної індукції прямолінійна ділянка провідника довжиною 20 см, якщо на цю ділянку діє з боку магнітного поля сила 75 мН?

варіанти відповідей

45°

30°

60°

0,5°

Запитання 8

В однорідне магнітне поле з індукцією 30 мТл перпендикулярно до ліній магнітної індукції влітає електрон з кинетичною енергією 50 кеВ. Який при цьому радіус траєкторії руху електрона?

варіанти відповідей

25 мм

2,5 см

2,5 м

25 м

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест