18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Магнітне поле В-3

Додано: 31 травня 2020
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 11 разів
10 запитань
Запитання 1

Виберіть вірне формулювання правила лівої руки, за допомогою якого визначають напрямок сили Ампера

варіанти відповідей

Якщо ліву руку розташувати так, щоб лінії магнітної індукції показували напрямок чотирьох витягнутих пальців, а напрямок сили струму був перпендикулярний долоні, то відігнутий на 90° великий палець укаже напрямок сили Ампера

Якщо чотири зігнуті пальці правої руки спрямувати за напрямком струму в котушці, то відігнутий на 90° великий палець укаже напрямок ліній магнітної індукції магнітного поля всередині котушки

Якщо ліву руку розташувати так, щоб лінії магнітної індукції входили в долоню, а чотири витягнуті пальці вказували напрямок струму в провіднику, то відігнутий на 90° великий палець укаже напрямок сили Ампера

Якщо ліву руку розташувати так, щоб чотири пальці показували напрямок сили струму, а лінії магнітної індукції входили в долоню, то відігнутий на 90° великий палець укаже напрямок сили Ампера

Запитання 2

Сила з якою магнітне поле діє на рухому заряджену частинку, називається... та визначається за формулою...

варіанти відповідей

сила Ампера, F=Bqv*sinα

сила Лоренца, F=BIL

сила Ампера, F=BIL*sinα

сила Лоренца,F=Bqv*sinα

Запитання 3

На якому малюнку зображене магнітне поле, яке не діє на провідник зі струмом. Чому?

варіанти відповідей

На малюнку д, тому що напрямок струму не вказано

На малюнку е, тому що не відомий напрямок вектора магнітної індукції

На малюнку ж, тому що невідомі полюси постійного магніта

На малюнку з, тому що напрямки струму та вектора магнітної індукції паралельні

Запитання 4

На рамку із струмом в магнітному полі діє пара сил, яка надає рамці обертального руху. Відповідно до цього вектор магнітної індукції визначається за формулою

варіанти відповідей

B=M/IS

B=FA / IL

B=M/IL

B=FA IL

Запитання 5

На якому з цих малюнків зображена дія магнітного поля на рухомий заряд і треба визначити напрямок вектора магнітної індукції.

варіанти відповідей

г, вектор магнітної індукції напрямлений від нас

в, швидкість напрямлена до нас

б, вектор магнітної індукції напрямлений вліво

а, вектор магнітної індукції напрямлений вправо

Запитання 6

Сила Ампера має максимальне значення, якщо...

варіанти відповідей

провідник розташований паралельно лініям магнітної індукції

провідник розташований перпендикулярно лініям магнітної індукції

провідник розташований під деяким кутом до ліній магнітної індукції

провідник розташований під прямим кутом до ліній магнітної індукції

Запитання 7

В однорідне магнітне поле індукцією 10мТл, перпендикулярно лініям індукції влітає електрон з кінетичною енергією 30 кеВ. Який радіус кривизни траекторії руху електрона в полі?

варіанти відповідей

6 см

5,8 см

5,9 мм

5,6 мм

Запитання 8

Сила струму в горизонтально розташованому провіднику завдовжки 20 см і масою 4 г дорівнює 10 А. Знайти індукцію (модуль і напрямок) магнітного поля, в яке потрібно помістити провідник, щоб сила тяжіння урівноважилася силою Ампера. Струм тече вправо

варіанти відповідей

20 мТл, від нас

20 мТл, до нас

10 мТл, від нас

10 мТл, до нас

Запитання 9

Знайти силу струму в провіднику довжиною 2 см, якщо в магнітному полі з індукцією 2,1 мТл на провідник діє сила Ампера 0,6 мН

варіанти відповідей

14,2 А

7,1 А

3,55 А

15,3 А

Запитання 10

Протон, який пройшов різницю потенціалів 10кВ, влітає в однорідне магнітне поле з індукцією 0,5 Тл перпендикулярно до лінії індукції. Визначте радіус кола по якому рухається протон

варіанти відповідей

0,029 м

0,032 м

3,4 см

3 см

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест