Масові репресії

Додано: 11 лютого
Предмет: Історія України, 10 клас
Копія з тесту: Масові репресії
12 запитань
Запитання 1

Коли в газеті «Известия ЦИК и ВЦИК» було надруковано наведене офіційне повідомлення Прокурора Верховного Суду СРСР?

«У Шахтинському районі Донбасу органами ОДПУ при прямому сприянні робітників розкрито контрреволюційну організацію, що мала за мету дезорганізацію та руйнування кам'яновугільної промисловості цього району. Керівний орган цієї організації, що підтверджується безперечними даними слідства, знаходиться за кордоном і складається з колишніх капіталістичних власників і акціонерів кам'яновугільних підприємств Донецького басейну, що мали тісні зв'язки з окремими агентами деяких німецьких промислових фірм та польською контррозвідкою... Слідством встановлено, що робота цієї контрреволюційної організації, що діяла протягом кількох років, виявилася в злісному саботажі та прихованій дезорганізації діяльності, в підриві кам'яновугільного господарства методами нераціонального будівництва, непотрібних витрат капіталу, зниженні якості продукції, підвищенні собівартості, а також в прямому зруйнуванні шахт, рудників, заводів тощо...».

варіанти відповідей

1925 р.

1930 р.

1928 р.

1929 р.

Запитання 2

В якому році столицю УСРР було перенесено з Харкова до Києва?

варіанти відповідей

1934 р.

1929 р.

1937 р.

1938 р.

Запитання 3

 У наведеному уривку Р. Конквест, автор книги «Великий терор» вказав: «Терор був настільки загальним і настільки “скорострільним”, що законні органи влади розпалися. В українському ЦК більше не було кворуму; не існувало органу, що призначав уряд. Наркоми, що призначалися нерегулярно, з’являлись у наркоматах на тижні чи навіть на дні і потім щезали. Безпрецедентний удар по політичному керівництву означав повну руйнацію української партії. ...навіть формальна партійна і радянська робота завмерла».


варіанти відповідей

на організаторів і виконавців терору

на причини та сутність терору

на передумови та привід терору

на масштаби та наслідки терору

Запитання 4

Жертвою якої репресивної акції став С. Єфремов?

варіанти відповідей

Шахтинської справи

Голодомору

"Справи Бейліса"

Справи Спілки визволення України

Запитання 5

У 1932 р. кількість членів КП(б)У становила понад 500 тис. осіб, а в 1938 р. — близько 260 тис. осіб. Що зумовило скорочення чисельності Компартії України?

варіанти відповідей

зневіра в можливості побудови соціалізму

здійснення масових репресій у республіці

наростання загрози Другої світової війни

згортання політики «українізації»

Запитання 6

В якому році відбулася подія , про яку йде мову в уривку документа?

 «На лаву підсудних сіло 45 осіб: академіки, професори, лікарі, священики, письменники, студенти та викладачі вищої школи, вчителі. Основним обвинувачуваним влада зробила віце-президента ВУАН С. Єфремова. Звинувачувальний вирок зайняв кілька номерів столичної газети «Вісті ВУЦВК»?

варіанти відповідей

1930 р.

1934 р.

1937 р.

1938 р.

Запитання 7

Який перелік назв і термінів стосується суспільного життя України 1930-х рр.?

варіанти відповідей

Лікнеп, непман, «Плуг».

«Інтегральний націоналізм», русофільство, румунізація.

Соціалістичний реалізм, Великий терор, «стаханівський рух».

Українська академія наук, Українська автокефальна православна церква, «Молодий театр» Леся Курбаса.

Запитання 8

Яке з поданих понять є зайвим в цьому логічному ланцюжку: «Союз визволення України», «Шахтинська справа», «Спілка визволення України», «Український національний центр»?

варіанти відповідей

"Союз визволення України"

"Шахтинська справа"

"Спілка визволення України"

"Український національний центр"

Запитання 9

У 1931 р. в УСРР діяло 226 дитячих будинків, у яких перебувало 39 318 дітей. Наприкінці 1933 р. таких будинків було вже 452, у яких перебувало 96 057 дітей. Що спричинило зазначені зміни?

варіанти відповідей

"Червоний терор"

Голодомор

"Великий терор"

Радянізація Західної України

Запитання 10

Укажіть характерні риси тоталітарного режиму в Українській РСР у 1930-х роках.( 3 відповіді)

варіанти відповідей

співіснування державного та приватного секторів економіки, підтримка підприємницької активності громадян

усеохоплюючий політико-ідеологічний контроль держави над усіма сферами життя суспільства

існування незалежних профспілок, неурядових громадських організацій та інституцій

одержавлення економіки, її мілітаризація та бюрократизація, використання примусової праці

визнання абсолютної цінності людської особистості, дотримання владою принципу «особа важливіша за державу»

політичний плюралізм, активна діяльність партій, які є виразниками інтересів різних верств суспільства

панування однопартійної системи, зрощування партійного та державного апаратів, культ вождя

Запитання 11

Вкажть місця найбільших масових розстрілів часів "Великого терору":

варіанти відповідей

Сандормах(Карелія)

Биківця

Освенцім

Аустерліц

Бабин Яр

Запитання 12

На чолі НКВС під час "Великого терору" був:

варіанти відповідей

М.Єжов

Л.Каганович

Л.Берія

М.Скрипник

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест