Метали, їх властивості і застосування

Додано: 11 лютого
Предмет: Технології, 11 клас
Копія з тесту: Матеріалознавство
20 запитань
Запитання 1

1.    Властивості металів зумовлює:


варіанти відповідей

атомна будова і кристалічна структура

вплив зовнішнього середовища

призначення та використання певного чинника

Запитання 2

Кристалізація (тверднення) чистих металів відбувається:

     

варіанти відповідей

за постійної температури

за змінною температурою

з періодичними змінами температури

Запитання 3

3.    Чим відрізняється сталь від чавуну?

  

варіанти відповідей

високим вмістом вуглецю та постійних домішок

відсутністю вуглецю

відсутністю S, P, Si, Mn

Запитання 4

Що таке метали, як їх класифікують:

     

варіанти відповідей

чорні та кольорові

тверді та м’які

за вмістом вуглецю

Запитання 5

Основні види обробки сірого чавуну є:


варіанти відповідей

відпал, нормалізація, гартування, відпуск

дисоціація, адсорбція, дифузія

гартування, відпуск, старіння

Запитання 6

За якими ознаками класифікують вуглецеві сталі

       

варіанти відповідей

за вмістом вуглецю та структурою

за вмістом марганцю та домішок

за відсутністю домішок

Запитання 7

Залежно від призначення та гарантованих властивостей сталі постачають у вигляді прокату трьох груп:

        

варіанти відповідей

А, Б, В

Б, В, С

В, С, К

Запитання 8

Що вказують сполучення літер і букв в маркуванні легованої сталі:

       

варіанти відповідей

на її хімічний склад

на відсутність елементів

на відсутність залежності від структури

Запитання 9

Термічна обробка найбільш поширений спосіб зміни:

      

варіанти відповідей

структури та властивості металів і сплавів

зміна ваги металів та сплавів


області використання металів та сплавів

Запитання 10

Деформація це:

     

варіанти відповідей

міна розмірів і форми тіла під дією прикладених сил

зміна структури під дією прикладених сил

зміна властивостей під дією прикладених сил

Запитання 11

Що таке відпал сталі?

    

варіанти відповідей

усування відхилення від рівноважного стану металу

фазові перетворення

зміна складу сталі

Запитання 12

Що таке відпуск сталі, його мета?

     

варіанти відповідей

нагрівання загартованої сталі до температур, нижчих А1, витримування її за цієї температури та поступове охолодження до кімнатної темпери

нагрівання загартованої сталі до температур, вищих А1, витримування її за цієї температури та поступове охолодження до кімнатної температури

нагрівання загартованої сталі до температур нижчих А 1, витримування її за цієї температури та швидке охолодження до кімнатної температури

Запитання 13

Процес старіння сталі – здійснюють:

     

варіанти відповідей

при нагріванні сталі до певної температури, витримуванням при цій температурі з наступним охолодженням

при нагрівання сталі до певної температури, витримуванні при цій температурі та різким охолодженням

при нагріванні сталі до кімнатної температурі, витримуванні при цій температурі, та різким охолодженням

Запитання 14

Основні сплави з алюмінію, які використовують в машинобудуванні:

     

варіанти відповідей

альдрей, магналій, силумін, дюралюмін

манганін, константан

ніхром, нейзильбер

Запитання 15

За технологією виготовлення заготовок всі промислові сплави алюмінію поділяють на групи:

 

варіанти відповідей

деформовані, ливарні, спечені

ковані, пресовані, зварені

прокатні, протяжні

Запитання 16

 За обсягом виробництва мідь посідає після заліза та алюмінію місце:

  

варіанти відповідей

3

4

2

Запитання 17

Для підвищення механічних і особливих властивостей бронзи її додатково легують:

  

варіанти відповідей

залізом, нікелем, цинком

спеченими алюмінієвими порошками

сплавами підвищеної пластичності

Запитання 18

Латуні, маркування, подвійні або багатокомпонентні сплави міді, в яких основний легуючий елемент цинк:

     

варіанти відповідей

Л62(62%- міді, 38% - цинк)

1-1-60 ЛАЖ ( 60%- міді, 1% алюмінію, 1% заліза, 38% - цинку)

62Л

Запитання 19

Що складає основу термопластичної пластмаси:

  

варіанти відповідей

поліетилен

смола

мастило

Запитання 20

Гума, її основні компоненти:

    

варіанти відповідей

каучук, вулканізуючи речовини – сірка, селен, антиоксидант – парафін, віск, пластифікатори, наповнювачі

каучук, плівкотвірні речовини, розчинники, твердники, каталізатори

каучук, поліуретанові клеї, наповнювачі, фарбники.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест