Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Розділ 4. «Екологічні й техногенні проблеми в перетворювальній діяльності людини»

Додано: 25 березня 2019
Предмет: Технології, 11 клас
Тест виконано: 356 разів
12 запитань
Запитання 1

До основних чинників, що сприяли виникненню глобальних проблем людства, можна віднести:

варіанти відповідей

швидке зростання чисельності населення; збільшення обсягу видобутку корисних копалин; житлове, промислове будівництво; прокладання нових транспортних магістралей; екологічна криза; мілітаризацію економіки окремих країн

старіння і депопуляція населення, різке потепління клімату

дефолт, економічна криза, прокладання нових транспортних магістралей

збільшення обсягу видобутку корисних копалин

Запитання 2

Що означає демографічна проблема людства?

варіанти відповідей

перенаселення планети

різниця між народжувальністю і смертністю

дегратація родючого грунту

всі перелічені відповіді вірні

Запитання 3

Які шляхи забезпечення людства продуктами харчування?

варіанти відповідей

збільшення здобичі під час полювання

введення науково – обгрунтованого сільськогосподарського виробництва

розширювати сільгосп угідя за рахунок дикої природи та отрутохімікатів

збільшення вилову риби

Запитання 4

Стрімке зростання кількості населення Землі – це проблема:

варіанти відповідей

енергетична

техногенна

демографічна

екологічна

Запитання 5

Озонові «дірки» - це результат:

варіанти відповідей

антропогенного впливу

впливу Сонця

природного явища

енергетичного впливу

Запитання 6

«Парниковий ефект» – це результат:

варіанти відповідей

зниження рівня Світового океану

різке потепління клімату на земній кулі

підвищення вмісту вуглекислого газу в атмосфері

впливу Сонця

Запитання 7

Погіршення корисних властивостей та родючості ґрунту внаслідок впливу природних чи антропогенних факторів –

варіанти відповідей

забруднення ґрунтів

деградація земель

забруднення земель

деградація ґрунтів

Запитання 8

Природне або антропогенне спрощення ландшафту, погіршення стану, складу, корисних властивостей і функцій земель та інших органічно пов’язаних із землею природних компонентів –

варіанти відповідей

забруднення ґрунтів

деградація земель

забруднення земель

деградація ґрунтів

Запитання 9

Які можливі резерви щодо економії води:

варіанти відповідей

підвищення плати за використання води

багато разове використання води в промисловості з якісним її очищенням

добувати воду з льдників та артизіанських свердловин

опріснювати морську та океанську воду

Запитання 10

Накопичення в ґрунтах речовин, які негативно впливають на їх родючисть та інші корисні властивості – 

варіанти відповідей

забруднення ґрунтів

деградація земель

забруднення земель

деградація грунтів

Запитання 11

Комплексна система спостережень за станом навколишнього середовища, оцінювання й прогнозування змін стану навколишнього середовища під вливом природних і антропогенних факторів це … 

варіанти відповідей

утилізація

безвідходна технологія

рециркуляційна технологія

екологічний моніторинг

Запитання 12

Яке пояснення відповідає «безвідходна технологія»?

варіанти відповідей

технологія, за використання якої немає відходів

технологія,що дає мало відходів і не використовує воду

технологія, де найбільш раціонально використовують сировину й енергію, а відходи є сировиною для іншого виробництва

правильна відповідь відсутня

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест