Матеріалознавство та ТКМ

Додано: 24 березня 2020
Предмет: Технології, 11 клас
Тест виконано: 129 разів
10 запитань
Запитання 1

Кольорові метали – це промислова назва:


варіанти відповідей

Міді та її сплавів;

 Алюмінію та його сплавів;

Титану та нікелю та його сплавів;

Всіх металів крім заліза та його сплавів.

Запитання 2

Які кристалічні комірки найпоширеніші серед металів?

варіанти відповідей

 Об’ємноцентрована кубічна;

  Гранецентрована кубічна;

 Гексагональна щільного пакування;

Усі вищеперераховані

Запитання 3

На малюнку показана схема виміру твердості по методу: 


варіанти відповідей

Бринелля

Виккерса

Роквелл 

Шора

Запитання 4

Що таке пластичність?


варіанти відповідей

Опір матеріалу проникненню в нього іншого, більш твердого, тіла. 

Здатність матеріалу чинити опір руйнуванню при ударі.

Здатність матеріалу змінювати свою форму без руйнування під дією зовнішніх сил.

Зміна форми і розмірів тіла під дією навантаження зовнішніми силами.

Запитання 5

 Лінійними дефектами кристалічної решітки є: 


варіанти відповідей

Тріщини

Межі зерен 

Вакансії  

Дислокації

Запитання 6

До фізичних властивостей відносять:  


варіанти відповідей

Теплові властивості 

Пружність

Пластичність

Твердість

Запитання 7

На рисунку показана кристалічна гратка:


варіанти відповідей

Гексагональна щільно-упакована

Об’ємно-центрована кубічна

Гранецентрована кубічна

Проста кубічна 

Запитання 8

Властивість, що полягає в здатності речовини існувати в різних кристалічних модифікаціях називається:


варіанти відповідей

Ізомерією

Анізотропією

Ізоморфізмом

Поліморфізмом 

Запитання 9

Здатність металу при нагріванні поглинати певну кількість тепла називається:


варіанти відповідей

Тепловим розширенням

Теплоємністю

Теплопровідністю

Температура плавлення

Запитання 10

Що таке індентор?

варіанти відповідей

Кулька

Конус

Пірамідка

Усе вищеперераховане

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест