Тест №1: Кінематика

Додано: 25 березня 2020
Предмет: Технології, 11 клас
Тест виконано: 108 разів
10 запитань
Запитання 1

Існують способи завдання руху точки ...

варіанти відповідей

натуральний

координатний

векторний

натуральний, координатний, векторний

Запитання 2

Якщо точка рухається за законом            S = 0,2 t3  - t2 + 0.6 t, де S – м, то у момент часу t=0 вона знаходиться від початку відліку на відстані...

варіанти відповідей

- 0,2 м

0

0,2 м

1,8 м

Запитання 3

Якщо точка рухається за законом

S = 3t2 + 5t – 7, де S – м, то у момент часу

t = 1с вона знаходиться від початку відліку на відстані ...

варіанти відповідей

1

7

-7

15

Запитання 4

Швидкість точки, яка рухається за законом S = 12×t - З t2, однакова за модулем у моменти часу…

варіанти відповідей

t=1; t=3c

t=2c; t=4c

t=3c; t=5c

t=1c; t=4c

Запитання 5

Швидкість точки, яка рухається за законом S=1/3×t3-2,5×t2+6×t,

дорівнює нулю у моменти часу...

варіанти відповідей

t=0;              t=4c

t=1c;            t=5c

t=2c;            t=3c

t=0c;            t=0c

Запитання 6

Абсолютна швидкість точки. яка здійснює складний рух, дорівнює… відносної і переносної швидкостей точки

варіанти відповідей

добутку

геометричній сумі

алгебраїчній сумі

арифметичній сумі

Запитання 7

Якщо дотичне і нормальне прискорення =0, то точка здійснює рух ...

варіанти відповідей

рівномірний криволінійний

нерівномірний криволінійний

рівномірний прямолінійний

нерівномірний прямолінійний

Запитання 8

Якщо закон руху точки S=5+0,3t, то точка здійснює рух

варіанти відповідей

рівномірний

рівноуповільнений

нерівномірний

рівноприскорений

Запитання 9

Траекторія - це..

варіанти відповідей

відстань від точки до її кінцевого положення

геометричне місце положень точки, яка рухається у розглядаємій системі відліку

шлях, який проходить точка

відстань між двома точками

Запитання 10

Чому дорівнює прискорення?

варіанти відповідей

добутку швидкості і часу

похідній від швидкості точки за часом

сумі дотичних прискорень

сумі нормальних прискорень

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест