Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Механічна енергія

Додано: 23 квітня 2019
Предмет: Фізика, 9 клас
Тест виконано: 5922 рази
13 запитань
Запитання 1

Механічна енергія - фізична величина, яка...

варіанти відповідей

характеризує рухоме тіло

є мірою руху та взаємодії тіл і характеризує здатність тіл виконувати механічну роботу

характеризує пружнодеформоване тіло

визначає роботу

Запитання 2

Потенціальна енергія - енергія

варіанти відповідей

рухомого тіла

 взаємодії тіл або частин тіла

піднятого тіла

Запитання 3

Як зміниться кінетична енергія тіла, якщо швидкість зменшиться у 3 рази?

варіанти відповідей

зменшиться у 3 рази

зменшиться у 9 разів

збільшиться у 3 рази

збільшиться у 9 разів

Запитання 4

Дівчинка, що гойдається на гойдалці, має максимальну потенціальну енергію у точці

варіанти відповідей

1 і 3

1 і 2

2 і 3

1, 2, 3

Запитання 5

Кидаючи м'яч, хлопчик виконав механічну роботу 40 Дж. Яку кінетичну енергію набув м'яч?

варіанти відповідей

20 Дж

40 Дж

60 Дж

80 Дж

Запитання 6

Як змінюється потенціальна і кінетична енергія тіла, що рівномірно зісковзує вниз з похилої площини?

варіанти відповідей

Потенціальна енергія збільшується, а кінетична енергія зменшується

Потенціальна енергія зменшується, а кінетична енергія збільшується

Потенціальна енергія зменшується, а кінетична енергія не змінюється

Потенціальна кінетична енергії зменшуються,

Запитання 7

Книжка лежить на столі. Яку енергію вона має відносно Землі?

варіанти відповідей

кінетичну

потенціальну

потенціальну і кінетичну

не має енергії

Запитання 8

Яку енергію має стиснута пружина?

варіанти відповідей

кінетичну

 потенціальну

 потенціальну і кінетичну

 не має енергії

Запитання 9

Тіло масою 0,5 кг вільно падає з висоти 10 м. Яка його кінетична енергія в момент падіння на Землю?

варіанти відповідей

0,5 Дж

5,0 Дж

50 Дж

75 Дж

Запитання 10

М'яч, в момент кидання вгору, має кінетичну енергію 18 Дж. Яку потенціальну і кінетичну енергію матиме м'яч у найвищій точці підйому?

варіанти відповідей

Ер = 18 Дж, Еk = 18 Дж

Ep = 0; Ek = 18 Дж

Ep = 18 Дж; Ek =0

Ep =36 Дж; Ek = 0

Запитання 11

Тіла масою 1 кг і 3 кг рухаються з однаковими швидкостями. Яке з них має більшу кінетичну енергію?

варіанти відповідей

перше

друге

енергії однакові

Запитання 12

Яке тіло відносно землі має кінетичну енергію?

варіанти відповідей

стиснута пружина балістичного пістолета

груша, що висить на гілці дерева

автобус, що рухається трасою

м'яч, що котиться по футбольному полю

Запитання 13

Виберіть правильні твердження.

варіанти відповідей

Тіло маси m4 має найбільшу потенціальну енергію

 Робота, виконана силою тяжіння, тіл m1 та m2 однакова

Тіло маси m3 має найбільшу, а тіло маси m2 має найменшу потенціальну енергію

 Усі тіла мають різну потенціальну енергію.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест