Закон збереження енергії та імпульсу в механічних процесах

Додано: 29 квітня 2020
Предмет: Фізика, 9 клас
Тест виконано: 39 разів
12 запитань
Запитання 1

Одиницю енергії 1 Дж можна записати як...

варіанти відповідей

... 1 Н⋅м/с

... 1 Н/м2

... 1 Н⋅м

... 1 кг⋅м/с2

Запитання 2

Кінетична енергія тіла...

варіанти відповідей

... прямо пропорційна його швидкості.

... прямо пропорційна квадрату його швидкості.

... обернено пропорційна до його швидкості.

... обернено пропорційна до квадрату його швидкості.

Запитання 3

Повна механічна енргія тіла - це сума...

варіанти відповідей

...його потенціальної енергії та внутрішньої енергії.

...його потенціальної енергії та кінетичої енергії.

...його кінетичної енергії та внутрішньої енергії.

...його потенціальної енергії, кінетичної енергії та внутрішньої енергії.

Запитання 4

У якому випадку потенціальна енергія взаємодії тіла з Землею не змінюється?

варіанти відповідей

Космічний корабель обертається навколо Землі по коловій орбіті.

Ліфт піднімається з першого поверху на шостий.

Парашутист рівномірно опускається на землю.

Снаряд вилетів з гармати під кутом до горизонту.

Запитання 5

Закон збереження імпульсу може мати вигляд:...

варіанти відповідей

... p01+p02=p1+p2

... p01+p1=p02+p2

... mv01+mv02=mv1+mv2

... E01+E02=E1+E2

Запитання 6

Як зміниться повна механічна енергія автомобіля масою 2 т, що рухається у замкненій системі, після того як він підніметься на гору висотою 8 м і зупиниться?

варіанти відповідей

Збільшиться приблизно на 160кН.

Зменшиться приблизно на 160кН.

Не зміниться.

Енергія стане рівною нулю.

Запитання 7

Робота не виконується. якщо кут між векторами сили і перміщення дорівнює...

варіанти відповідей

... нулю.

...30°

...90°

...180°

Запитання 8

Роботу вимірюють у...

варіанти відповідей

... ньютонах

... джоулях

... ватах

... паскалях

Запитання 9

З якою швидкістю повинна рухатись шайба на льоду, масою 0,2 кг, якщо її імпульс дорівнює 4,8 кг⋅м/с?

варіанти відповідей

48 м/с

24 м/с

2,4 м/с

0,96 м/с

Запитання 10

Закон збереження імпульсу це…

варіанти відповідей

загальний закон Всесвіту

виняток з законів природи

випадковий закон

закон вищих сил

Запитання 11

Закон збереження енергії може мати вигляд:...

варіанти відповідей

... Екп

... Ек0п0кп

... mv01+mv02=mv1+mv2

... E01+E02=E1+E2

Запитання 12

У якому випадку сила тяжіння виконує роботу?

варіанти відповідей

Камінь лежить на землі.

Яблуко падає з яблуні.

Хокейна шайба ковзає по площадці.

Автомобіль розганяється на горизонтальній дорозі.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест