Механічна робота, енергія та потужність

Додано: 14 травня 2019
Предмет: Фізика, 7 клас
8 запитань
Запитання 1

Який з виразів слугує для визначення кінетичної енергії тіла?

варіанти відповідей

Fl

mgh

mv

mv2/2

Запитання 2

Як записується умова рівноваги важеля за умови дії на нього двох сил?

варіанти відповідей

F1 = F2

d1 = d2

F1d1 = F2d2

F1d2 = F2d1

Запитання 3

Одиницею вимірювання роботи є:

варіанти відповідей

1 Н

1 Вт

1 Дж

1 Па

Запитання 4

Одиницею вимірювання потужності є:

варіанти відповідей

1 Н

1 Па

1 Дж

1 Вт

Запитання 5

Потенціальна енергія - це

варіанти відповідей

енергія, зумовлена рухом тіла

енергія, яку отримують тіла при нагріванні

енергія, зумовлена взаємодією тіл та їх частин

енергія, яку має тіло у стані спокою

Запитання 6

Потужність - це фізична величина, яка

варіанти відповідей

характеризує роботу, виконану тілом

показує, яку частину від всієї виконаної роботи становить корисна робота

дорівнює добутку сили на переміщення тіла

характеризує швидкість виконання роботи

Запитання 7

Повітряна кулька, що піднімається вгору має...

варіанти відповідей

тільки потенціальну енергію

тільки кінетичну енергію

потенціальну та кінетичну енергії

визначити неможливо

Запитання 8

Який результат неможливо отримати, визначаючи ККД простого механізму?

варіанти відповідей

10 %

96 %

98 %

102 %

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест