Механічна робота і енергія 7 клас

Додано: 25 травня 2020
Предмет: Фізика, 7 клас
Тест виконано: 37 разів
18 запитань
Запитання 1

Енергія тіла, піднятого над поверхнею на певну висоту, з якої це тіло може впасти, називається...

варіанти відповідей

потенціальною

кінетичною

енергією пружності

внутрішньою

зовнішньою

заряда

Запитання 2

Одиниця вимірювання механічної роботи є

варіанти відповідей

Дж

Н

Вт

Па

Запитання 3

Одиницею вимірювання ККД є ...

варіанти відповідей

Відсоток (%)

Джоуль (Дж)

Ват (Вт)

Метр (м)

Запитання 4

Тверде тіло, яке може обертатися навколо нерухомої осі – осі обертання називається?

варіанти відповідей

Клин

Важіль        

Похила площина

Блок

Запитання 5

Як називається фізична величина, яка характеризує здатність тіла виконувати роботу?

варіанти відповідей

Маса

Момент сили

Енергія

Механічна робота

Запитання 6

Повна механічна енергія тіла - це...

варіанти відповідей

Кінетична енергія

  

 Потенціальна енергія

Потенціальна і внутрішня

 Сума кінетичної та потенціальної енергій

Запитання 7

Які зміни енергії відбудуться на першому етапі руху м’яча, підкинутого догори?

варіанти відповідей

Потенціальна енергія зменшується, кінетична зростає

 

Кінетична енергія зменшується, потенціальна зростає

 Внутрішня енергія зменшується, потенціальна зростає

Кінетична енергія зменшується, внутрішня зростає

Запитання 8

Які із зазначених тіл мають потенціальну енергію?

варіанти відповідей

 М’яч, що котиться по Землі

 

Автомобіль, що рухається по горизонтальній дорозі

Камінь, що лежить на Землі

 Розтягнута пружина

Запитання 9

Виграш в силі в два рази може дати ...

варіанти відповідей

важіль

похила площина

блок нерухомий

блок рухомий

Запитання 10

Виберіть приклади коли тіло має потенціальну енергію

варіанти відповідей

куля котиться по землі

розтягнута пружина

яблуко, що впало лежить на землі

яблуко падає на землю

Запитання 11

Сила тяжіння виконує роботу у випадку коли мяч

варіанти відповідей

лежить на землі

котиться по підлозі

летить вгору

падає вниз

Запитання 12

Кінетична енергія - енергія

варіанти відповідей

рухомого тіла

не рухомого тіла

взаємодії тіл або частин тіла

Запитання 13

Потенціальна енергія - енергія...

варіанти відповідей

рухомого тіла

не рухомого тіла

взаємодії тіл або частин тіла

Запитання 14

Формула за якою можна зайти кінетичну енергію

варіанти відповідей

E=mgh

E=kx2/2

E=mv2/2

E=Ek+Eп

Запитання 15

Формула за якою можна знайти потенціальну енергію

варіанти відповідей

E=mv2/2

E=mgh

E=Ek п

Е=mg/h

Запитання 16

Формула за якою можна знайти потенціальну енергію пружно деформованого тіла

варіанти відповідей

E=mgh

E=mv2/2

E=kx2/2

E=Ek п

Запитання 17

Одиниця вимірювання механічної енергії в системі СІ

варіанти відповідей

Дж

Вт

Па

Н

Запитання 18

В якому випадку робота дорівнює нулю?

варіанти відповідей

напрям сили збігається з напрямком руху тіла

напрям сили протилежний напрямку руху тіла

напрям сили перпендикулярний до напрямку руху тіла

тіло рухається вздовж прямої

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест