Механічна робота та енергія. Прості механізми.

Додано: 25 травня 2020
Предмет: Фізика, 7 клас
Тест виконано: 29 разів
20 запитань
Запитання 1

Енергія зумовлена рухом тіла

варіанти відповідей

потенціальна

кінетична

фізична

механічна

атомна

Запитання 2

До лівого кінця важеля підвішено масу m1, яка дорівнює 0,7 кг. Знайти силу F2, яка зрівноважить важіль.

варіанти відповідей

0,35 Н

14 Н

7 Н

4,2 Н

Запитання 3

Як зміниться потенціальна енергія цеглини, якщо вантажник підніме її на більшу висоту?

варіанти відповідей

збільшиться

зменшиться

не зміниться

зникне

Запитання 4

Як зміниться кінетична енергія тіла при збільшені його швидкості в 2 рази?

варіанти відповідей

 збільшиться в 2 рази

 збільшиться в 4 рази

зменшиться в 2 рази

зменшиться в 4 рази

Запитання 5

Продовж речення: під час падіння яблука з дерева...

варіанти відповідей

кінетична енергія перетворюється на потенціальну

потенціальна енергія перетворюється на кінетичну

потенціальна енергія перетворюється на повну механічну

механічна енергія перетворюється на фізичну

енергія не змінюється

Запитання 6

Фізична величина, яка характеризує здатність тіла виконувати роботу це...

варіанти відповідей

робота

сила

енергія

потужність

Запитання 7

До простих механізмів належать...

варіанти відповідей

важіль

ваги

похила площина

рухомий блок

нерухомий блок

підйомний кран

Запитання 8

ККД визначається за формулою: 

варіанти відповідей

E=(kx 2)/2        

F_1/F_2 =d_2/d_1         

ККД=(A_кор/A_повна )100%

Запитання 9

Тверде тіло, яке може обертатися навколо нерухомої осі – осі обертання

варіанти відповідей

Важіль        

Блок

Похила площина        

Клин

Запитання 10

До меншого плеча важеля прикріпили тіло масою 5 кг, а до більшого 500 г. Довжина великого плеча 10 см. Яка повинна бути довжина малого плеча, щоб важіль перебував у рівновазі?

варіанти відповідей

1 см

1 м

11 см

11 м

Запитання 11

Енергія – це 

варіанти відповідей

фізична величина, яка характеризує здатність тіла (системи тіл) виконувати роботу

фізична величина, що дорівнює відношенню роботи до часу, за який її було виконано

фізична величина, яка характеризує зміну положення тіла під дією сили і дорівнює добутку сили на шлях, подоланий тілом у напрямку цієї сили.


Запитання 12

Умовою рівноваги важеля є ...

варіанти відповідей

F2/F1 = L1/L2

F1*F2=L1*L2

F1*L2 = F2*L1

Запитання 13

Коефіцієнт корисної дії (ККД) механізму - це

варіанти відповідей

енергія, яка зумовлена рухом тіла і дорівнює половині добутку маси тіла на квадрат швидкості його руху

тверде тіло, яке може обертатися навколо нерухомої осі — осі обертання

фізична величина, яка характеризує механізм і дорівнює відношенню корисної роботи до повної роботи

Запитання 14

Довжина одного плеча важеля 15 см, а другого – 45 см. До меншого плеча важеля прикріпили тіло масою 2,4 кг. Тіло якої маси необхідно прикріпити до більшого плеча, щоб важіль перебував у рівновазі? 

варіанти відповідей

8 кг

0,8 кг

0,8 г

Запитання 15

Визначити потенціальну енергію пружини, яка видовжилась на 20см, коли до пружини підвісили вантаж вагою 120Н.

варіанти відповідей

12Дж

24Дж

30Дж

60Дж

Запитання 16

Коефіцієнт корисної дії простих механізмів завжди:

варіанти відповідей

Може бути будь–який.

Менший 100%.

Дорівнює 100%.

Більший 100%.

Запитання 17

Одиницею вимірювання ККД є ...

варіанти відповідей

Відсоток (%)

Джоуль (Дж)

Ват (Вт)

Метр (м)

Запитання 18

Повна механічна енергія тіла - це...

варіанти відповідей

Кінетична енергія

  

 Потенціальна енергія

Потенціальна і внутрішня

 Сума кінетичної та потенціальної енергій

Запитання 19

Які зміни енергії відбудуться на першому етапі руху м’яча, підкинутого догори?

варіанти відповідей

Потенціальна енергія зменшується, кінетична зростає

 

Кінетична енергія зменшується, потенціальна зростає

 Внутрішня енергія зменшується, потенціальна зростає

Кінетична енергія зменшується, внутрішня зростає

Запитання 20

При рівномірному переміщенні вантажу масою 15 кг по похилій площині динамометр, приєднаний до вантажу, показував силу 40 Н. Обчисліть ККД похилої площини, якщо її довжина 1,8 м, висота 30 см. Вважати g = 10 м/с2. Відповідь дати у відсотках, з точністю до десятих. (Повний розв’язок задачі надайте приватно)

варіанти відповідей

67,2

54,8

72,3

62,5

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест