механічні хвилі

Додано: 10 січня
Предмет: Фізика, 9 клас
15 запитань
Запитання 1

Основні одиниці в системі СІ для частоти коливань

варіанти відповідей

с

Гц

рад/с

м

Запитання 2

Механічна хвиля називається звуковою якщо її частота потрапляє до діапазону

варіанти відповідей

20 - 20000 Гц

20 - 20000 кГц

2 - 20 Гц

2 - 200 Гц

Запитання 3

Звукові хвилі частота яких менше 20 Гц називають

варіанти відповідей

ультразвукові

звукові

інфразвукові

радіохвилі

Запитання 4

Коли хвиля переходить в інше середовище, то не змінюється:

варіанти відповідей

довжина

швидкість

частота

період

Запитання 5

Ультразвук - це звукові хвилі, частота яких...

варіанти відповідей

менше 20 Гц

менше 20000 Гц

більше 20 Гц

більше 20000 Гц

Запитання 6

В якому середовищі не може поширюватися звукова хвиля?

варіанти відповідей

рідкому

твердому

газоподібному

вакуумі

Запитання 7

Гучність звуку визначається...

варіанти відповідей

амплітудою звуку

частотою звуку

довжиною звукової хвилі

періодом звукової хвилі

Запитання 8

Звукова хвиля - це ...

варіанти відповідей

поперечна

повздовжня

поперечно-повздовжня

Запитання 9

На рисунку поданий профіль хвилі в певний момент часу. Чому дорівнює амплітуда коливань точок хвилі?

варіанти відповідей

0,4 м

0,8 м

2 м

4 м

Запитання 10

На рисунку поданий профіль хвилі в певний момент часу. Чому дорівнює довжина хвилі?

варіанти відповідей

0,2 м

0,4 м

2 м

4 м

Запитання 11

В океані довжина хвилі сягає 230 м, а її частота дорівнює 10 Гц. Визначте швидкість поширення такої хвилі

варіанти відповідей

2990 м/с

23 м/с

2300 м/с

1445 м/с

Запитання 12

По поверхні води хвиля розповсюджується зі швидкістю 6 м/с та частотою 2 Гц. Визначте довжину хвилі.

варіанти відповідей

3 м

12 м

4 м

6 м

Запитання 13

У результаті вибуху, зробленого геологами, в земній корі поширилася хвиля зі швидкістю 4,5 км/с. Відбита від глибоких шарів Землі, ця хвиля була

зафіксована на поверхні Землі через 20 с після вибуху. На якій глибині

залягає порода, густина якої різко відрізняється від густини земної кори?

варіанти відповідей

45 км

90 км

54 км

45 м

Запитання 14

На рисунку зображена поперечна хвиля. Знайти її частоту

варіанти відповідей

0.5 Гц

1 Гц

1,5 Гц

2 Гц

Запитання 15

Визначте, яка комаха - комар чи джміль - та чому створює звук більш високого тону.

варіанти відповідей

Джміль - через меншу частоту коливань крил

Джміль - через більший розмір крил

 Комар - через більшу частоту коливань крил

Комар - через менший розмір крил

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест