Механічні коливання

Додано: 6 березня
Предмет: Фізика, 11 клас
Копія з тесту: Механічні коливання
28 запитань
Запитання 1

Рух, що точно або приблизно повторюється через однакові інтервали часу

варіанти відповідей

коливальний

рівномірний

рівноприскорений

Запитання 2

Тверде тіло, яке здійснює коливання внаслідок дії пружини або внаслідок притягання до Землі

варіанти відповідей

маятник

пружина

тверде тіло

тягарець

Запитання 3

Які види маятників вам відомі?

варіанти відповідей

Пружинний маятник

Фізичний маятник

Математичний маятник 

Алгебраїчний маятник 

Запитання 4

Фізична величина, що дорівнює максимальній відстані, на яку відхиляється тіло від положення рівноваги під час коливань

варіанти відповідей

Амплітуда

Період

Частота

Циклічна частота

Запитання 5

Фізична величина, що дорівнює часу, за який відбувається одне повне коливання (коливання, за яке система повертається у вихідний стан)

варіанти відповідей

Період коливань

Частота коливань

Фаза коливань

Обертова частота

Запитання 6

Одиниця періоду коливань в СІ

варіанти відповідей

секунда

година

хвилина

доба

Запитання 7

Величина, яка дорівнює кількості коливань за одиницю часу

варіанти відповідей

період

частота

фаза

обертова частота

Запитання 8

Одиниця частоти коливань в СІ 

варіанти відповідей

с

м

Гц

км

Запитання 9

Голка швацької машини коливається з періодом 0,25 с. Знайдіть частоту коливань голки. Скільки коливань здійснить голка за 2 хвилини?


варіанти відповідей

4 Гц; N = 480.

40 Гц; N = 480.

400 Гц; N = 600

400 Гц; N =560

Запитання 10

Період коливань пружинного маятника НЕ залежить від ...

варіанти відповідей

амплітуди коливань

маси маятника

характеристик коливальної системи

місця коливань

Запитання 11

За якою формулою визначають циклічну частоту коливань математичного маятника?

варіанти відповідей
Запитання 12

У ході вільних коливань ... маятника його потенціальна енергія є максимальною ...й дорівнює нулю ... .

варіанти відповідей

лише пружинного ... в точках повороту ... в момент проходження маятником положення рівноваги. 

будь-якого ... в точках повороту ... в момент проходження маятником положення рівноваги. 

лише математичного ... в точках повороту ... в момент проходження маятником положення рівноваги. 

будь-якого ... в момент проходження маятником положення рівноваги ... в точках повороту.

лише пружинного ... в момент проходження маятником положення рівноваги ... в точках повороту.

лише математичного .. в момент проходження маятником положення рівноваги ... в точках повороту.

Запитання 13

Математичний маятник — це ... .

варіанти відповідей

коливальна система, яка складається з матеріальної точки, що підвішена на невагомій нитці, та гравітаційного поля.

фізична модель, яка складається з матеріальної точки, що підвішена на нитці.

фізична модель коливальної системи, яка складається з матеріальної точки, що підвішена на невагомій і нерозтяжній нитці, та гравітаційного поля.

фізична модель коливальної системи,

яка складається з матеріальної точки та невагомій нерозтяжній нитці.

Запитання 14

За якою формулою визначають період коливань пружинного маятника?

варіанти відповідей
Запитання 15

Під час незатухаючих коливань математичного маятника в момент проходження ним положення рівноваги максимальною є ...

варіанти відповідей

частота коливань маятника

потенціальна енергія маятника

кінетична енергія маятника

вага маятника

Запитання 16

Укажіть графік залежності періоду коливань математичного маятника від довжини нитки.

варіанти відповідей
Запитання 17

На двох однакових пружинах підвішено дві кулі однакового радіуса: перша виготовлена з деревини, густина якої 500 кг/м3, друга - із металу,густина якого 8000 кг/м3. Укажіть правильне співвідношення періодів малих вертикальних коливань куль на пружинах.

варіанти відповідей

T1=4T2

T1=T2

T2=2T1

T2=4T1

Запитання 18

Вантаж, підвішений на нитці, здійснює вільні коливання між точками А і В. Визначте напрям прискорення вантажу в точці С.

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 19

Тягарець коливається на довгій нерозтяжній нитці. Для того щоб збільшився період малих коливань у 2 рази, треба збільшити ...

варіанти відповідей

масу тягарця у 2 рази

довжину нитки в 4 рази

масу тягарця в 4 рази

довжину нитки у 2 рази

Запитання 20

На рисунку показано положення та напрямок руху математичного маятника в певний момент. Визначте, як змінюються потенціальна енергія маятника Еp та його кінетична енергія Еk. 

варіанти відповідей

Еp зменшується, Еk збільшується

Еp збільшується, Еk зменшується

Еp збільшується, Еk збільшується

Еp зменшується, Еk зменшується

Запитання 21

Посудина з водою, у дні якої є невеликий отвір, здійснює вертикальні коливання на пружині. Початковий період коливань дорівнює 4 с. Вода потроху витікає. Визначте, як зміниться період коливань, коли маса посудини з водою зменшиться в 4 рази. 

варіанти відповідей

збільшиться у 2 рази

зменшиться у 2 рази

не зміниться

збільшиться у 4 рази

зменшиться у 4 рази

Запитання 22

Ударний вузол перфоратора здійснює коливання з частотою 5Гц. З яким періодом коливається ударний механізм?


варіанти відповідей

0,2

2

0,02

0,5

Запитання 23

Протягом 45 секунд маятник здійснює 225 коливань. Чому дорівнює період коливань?


варіанти відповідей

2

20

0,2

1

Запитання 24

У формулі періоду коливань математичного маятника l - це:


варіанти відповідей

довжина маятника

ширина маятника

висота маятника

Запитання 25

   В яких одиницях вимірюють фазу механічних коливань?

варіанти відповідей

градусах

радіанах

%

Запитання 26

В затухаючих коливаннях амплітуда:

варіанти відповідей

зменшується

збільшується

стала

Запитання 27

Якою літерою позначають амплітуду механічних коливань?


варіанти відповідей

х

А

Т

Запитання 28

Коливання, за яких значення змінної величини змінюється з часом за гармонічним законом, називаються...

варіанти відповідей

вільними


гармонічними

 вимушеними

автоколиваннями

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест