Механічні та електромагнітні хвидлі. 9 кл.

Додано: 16 грудня 2023
Предмет: Фізика, 9 клас
11 запитань
Запитання 1

Фізична величина, яка характеризує електромагнітну хвилю і дорівнює відстані, на яку поширюється хвиля за одиницю часу, називається:

варіанти відповідей

амплітудою хвилі


швидкістю поширення хвилі

частотою хвилі

довжиною хвилі

Запитання 2

Ультразвуковий сигнал, випромінений кажаном, відбився від ме-

телика, який перебував на відстані 5,1 м від кажана. через який

час після випромінювання до кажана повернувся відбитий сигнал?

вважайте, що швидкість ультразвуку в повітрі дорівнює 340 м/с.

варіанти відповідей

0,02 с

0,03 с

0,015 с

3 с

Запитання 3

Світлова хвиля, довжина якої 6 ⋅10⁻⁷м, поширю-

ється у вакуумі і переходить у середовище з по-

казником заломлення 2. Знайдіть довжину хвилі в середовищі.

варіанти відповідей

3 ⋅10⁻⁷м

6 ⋅10⁻⁷м

12 ⋅10⁻⁷м

неможливо визначити

Запитання 4

Шнуром поширюється поперечна хвиля. У показаний на рисунку момент часу точка В рухається вгору. Визначте: напрям поширення хвилі та напрям, у якому в цей момент часу рухаються точки А і С хвилі.

варіанти відповідей

Хвиля поширюється вліво, точка А рухається вниз, точка С зупинилась.

Хвиля поширюється вправо, точка А рухається вниз, точка С зупинилась.

Хвиля поширюється вліво, точка А рухається вгору, точка С зупинилась.

Хвиля поширюється вліво, точка А рухається вниз, точка С рухається вгору.

Запитання 5

Тіло, яке розташоване на поверхні води, здійснює 90 коливань за 1 хв. Від тіла зі швидкістю 1,5 м/с поширюється механічна хвиля. Знайдіть частоту та довжину хвилі

варіанти відповідей

частота 1,5 Гц; довжина хвилі 1 м.

частота 1 Гц; довжина хвилі 1,5 м.

частота 0,67 Гц; довжина хвилі 2,24 м.

частота 1,5 Гц; довжина хвилі 2,25 м.

Запитання 6

Фізична величина, яка характеризує електромагнітну хвилю і дорівнює відстані, на яку поширюється хвиля за час, що дорівнює періоду,

називається:

варіанти відповідей

амплітудою хвилі


довжиною хвилі

частотою хвилі

енергією хвилі

швидкістю поширення хвилі

Запитання 7

Довжина звукової хвилі в повітрі λ = 0 2, м. Визначте частоту ν цієї хвилі,

якщо швидкість поширення звуку в повітрі v = 340 м/с.

варіанти відповідей

68 Гц

1,7 кГц

6,8 кГц

17 кГц

Запитання 8

На рисунку подано профіль хвилі, яка

біжить поверхнею води, у певний момент

часу. Швидкість хвилі v = 2 м/с. Визначте

період коливань м’яча, що плаває у воді.

варіанти відповідей

0,33 с

0,67 с

0,2 с

3 с

Запитання 9

Визначте, яка комаха — комар чи джміль — та чому створює звук більш

високого тону.

варіанти відповідей

Комар — через менший розмір крил

Комар — через більшу частоту коливань крил

Джміль — через більший розмір крил

Джміль — через меншу частоту коливань крил

Запитання 10

Випромінювання, частота якого в тисячу разів більша за

частоту видимого світла, належить до діапазону:

варіанти відповідей

рентгенівського випромінювання


ультрафіолетового випромінювання

інфрачервоного випромінювання

радіо хвилі

Запитання 11

Радіолокатор дозволяє спостерігати за літаками на відстані

до 80 км. Яким може бути проміжок часу між імпульсами

радіолокатора?

варіанти відповідей

100 мкс

500 мкс

300 мкс

700 мкс

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест