Контрольна робота № 2 з теми "Механічний рух"

Додано: 8 грудня 2020
Предмет: Фізика, 7 клас
Тест виконано: 14 разів
9 запитань
Запитання 1

Механічним рухом називається...

варіанти відповідей

Рух тіла відносно інших тіл

Пройдений шлях

Зміна положення тіла час від часу

Зміна з часом положення тіла або частин тіла в просторі відносно інших тіл

Зміна положення тіла відносно інших тіл

Довжина траєкторії

Запитання 2

Одиницею вимірювання в СІ швидкості руху є...

варіанти відповідей

км/год

м/хв

1/с

км/с

м/с

об/с

км/хв

Запитання 3

Частота коливань визначається за формулою..

варіанти відповідей

n=N/t

T=t/N

T=1/t

n=t/N

T=N/t

T=1/N

Запитання 4

Порівняйте швидкості: 90 м/хв чи 15 м/с.

варіанти відповідей

90 м/хв = 15 м/с

90 м/хв < 15 м/с

90 м/хв > 15 м/с

Запитання 5

Визначте, який період коливань гойдалки, якщо частота коливань становить 0,5 Гц.

варіанти відповідей

0,5 с

1 с

2 с

4 с

Запитання 6

Переміщення – це

варіанти відповідей

Траєкторія

Лінія будь-якої траєкторії

Довжина шляху

Довжина траєкторії

Напрямлений відрізок, що сполучає початкове положення тіла з його наступним

Напрямлений відрізок від точки до точки

Запитання 7

За графіком залежності шляху від часу для рівномірного руху визначте швидкість руху тіла.

варіанти відповідей

2 м/с

2 км/с

2,5 км/год

2,5 м/с

Запитання 8

У скільки разів обертова частота секундної стрілки годинника перевищує обертову частоту хвилинної стрілки?

варіанти відповідей

у секундної в 60 разів менша

у секундної в 3600 разів менша

у секундної в 60 разів більша

у хвилинної в 60 разів більша

Запитання 9

Поїзд проїхав перші 40 км із швидкістю 80 км/год і наступні 90 км – із швидкістю 30 м/с. Визначте середню швидкість поїзда на усьому шляху.

варіанти відповідей

98 км/год

50 км/год

1,2 км/год

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест