Коливальний та обертальний рухи

Додано: 14 листопада
Предмет: Фізика, 7 клас
17 запитань
Запитання 1

Механічний рух - це ...

варіанти відповідей

 переміщення тіла

  зміна положення тіла

  зміна положення тіла з часом відносно інших тіл

  переміщення тіла по прямій

Запитання 2

Що таке шлях?

варіанти відповідей

Шлях - це пряма лінія

  Шлях - це векторна величина

  Шлях - це відстань між двома точками

  Шлях - це довжина траєкторії, описаної тілом за певний час

Запитання 3

Траєкторія - це

варіанти відповідей

пряма лінія

  крива лінія

  це уявна лінія, яку описує тіло під час руху

Запитання 4

З якою швидкістю повинен рухатися моторний човен, щоб через 10 хв потрапити у гавань, розташовану на відстані 3600 м?

варіанти відповідей

360 м/с

6 м/с

6 км/год

60 м/с

Запитання 5

Векторна величина, яку графічно подають у вигляді

напрямленого відрізка прямої, який з’єднує початкове і кінцеве положення

матеріальної точки, це...

варіанти відповідей

траєкторія

шлях

переміщення

механічний рух

Запитання 6

На прямолінійній ділянці шляху товарний поїзд рухається зі швидкістю 72 км/год, а пасажирський - 20 м/с. Який з поїздів рухається швидше?

варіанти відповідей

товарний

пасажирський

швидкості обох поїздів однакові

Запитання 7

Як називається фізична величина, яка дорівнює часу, за який матеріальна точка, що рівномірно рухаючись по колу, здійснює 1 оберт? 

варіанти відповідей

Частота обертання

 Кількість обертів

 Час руху

 Період обертання

Запитання 8

 Диск здійснив 100 обертів за 20 с. Який період обертання цього диска? 


варіанти відповідей

5 с

0,2 с

5 Гц

0,2 Гц

Запитання 9

Диск здійснив 100 обертів за 20 с. Яка частота обертання цього диска? 


варіанти відповідей

 5 Гц

0.2 Гц

5 с

0,2 с

Запитання 10

Як зміниться обертова частота, якщо збільшити період обертання?

варіанти відповідей

зменшиться

збільшиться

не зміниться

Запитання 11

За якою формулою розраховується швидкість рівномірного руху по колу?

варіанти відповідей
Запитання 12

За якою формулою розраховують обертову частоту?

варіанти відповідей
Запитання 13

За якою формулою розраховують період обертання?

варіанти відповідей
Запитання 14

Визначте за поданим малюнком часовий період (з якої години по яку годину) тіло не рухалось

варіанти відповідей

від 0 до 1 години

з 3 години по 7 годину

з 1 години по 7 годину

с 1 години по 3 годину

Запитання 15

За поданим графіком визначити швидкість, відповідь представте в км/год

варіанти відповідей

15 км/год

36 км/год

10 км/год

20 км/год

Запитання 16

За графіком швидкості точки визначити модуль її переміщення за  за 8 c

варіанти відповідей

120 км

150 м

120 м

90 м

Запитання 17

Автомобіль проїхав 100 км за 1 год, а потім ще 300 км за 4 год. Яка середня швидкість автомобіля на всьому шляху? 

варіанти відповідей

80 м/с

40 км/год

80 км/год

100 км/год

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест