Механічний рух ( підсумкове тестування)

Додано: 29 березня 2021
Предмет: Фізика, 7 клас
Тест виконано: 199 разів
25 запитань
Запитання 1

Що називають механічним рухом?

варіанти відповідей

тіло, розміри якого за всіма напрямками досить малі, так що різницею у русі окремих точок цього тіла можна знехтувати

сполучення матеріальних точок, в яких положення і рух кожної точки залежать від положення і руху інших точок цієї системи

кількісна міра механічної взаємодії матеріальних тіл

переміщення тіла відносно іншого тіла, яке відбувається у просторі і в часі

Запитання 2

Що називають траєкторією руху точки?

варіанти відповідей

лінія, яку описує точка в просторі

векторна величина, яка характеризує швидкість і напрямок руху точки в даній системі відліку

лінія, утворена кінцями змінного вектора, початок якого знаходиться в певній точці простору

прискорення точки в даний момент часу

Запитання 3

Яке з наведених висловлювань правильне?

варіанти відповідей

Середня швидкість - це швидкість в даній точці

Переміщення - це вектор, що з'єднує початкове положення тіла з кінцевим

Положення тіла в просторі визначається двома координатами

Система відліку - це тіло відліку з яким пов'язана система координат

Запитання 4

В якому випадку людину можна вважати матеріальною точкою?

варіанти відповідей

Людина рухається по кімнаті

Людина читає книгу

Людина присідає

Людина біжить марафон

Запитання 5

Яким символом позначається швидкість?

варіанти відповідей

v

t

j

s

Запитання 6

Яка одиниця вимірювання переміщення? 

варіанти відповідей

м           

с          

м/с           

Запитання 7

Зміна з часом положення тіла (або частин тіла) в просторі відносно інших тіл. 

варіанти відповідей

Система відліку     

Тіло відліку     

Матеріальна точка     

Механічний рух

Запитання 8

Фізична величина, що дорівнює відношенню шляху, який подолало тіло, до інтервалу часу, протягом якого цей шлях був подоланий- ....


варіанти відповідей

швидкість рівномірного руху

траєкторія

матеріальна точка

переміщення

Запитання 9

Яку швидкість показує спідометр автомобіля?

варіанти відповідей

середню

початкову

миттєву

максимальну

Запитання 10

Виберіть з навединих рухів рівномірний рух по колу.

варіанти відповідей

рух автомобіля

рух точки на кінці стрілки годинника

Рух Землі навколо своєї осі

Запитання 11

Вибрати правильне означення матеріальної точки

варіанти відповідей

тіло, розмірами якого в умовах даної задачі можна знехтувати

тіло, розміри якого не важливі

тіло дуже малих розмірів

Запитання 12

Траєкторія це-

варіанти відповідей

умовна лінія, яку описує тіло,що рухається

пряма лінія

умовна лінія

Запитання 13

Одиниця вимірювання швидкості ( в СІ)

варіанти відповідей

м ∕ с 2

м ⁄ с

км

хв

Запитання 14

Оберіть одиниці вимірювання часу ( декілька відовідей)

варіанти відповідей

секунда

година

родина

кілограм

хвилина

Запитання 15

Обери формулу шляху.

варіанти відповідей

t = s ⁄ v

v = s ⁄ t

s = v ⋅ t

∙s = v ⁄ t

Запитання 16

Швидкість аеросаней 45 км/год, яку відстань вони подолають за 2год?

варіанти відповідей

120 км

45 км

130 км

90 км

Запитання 17

Бджола за 30 с подолала 150 м. З якою швидкістю вона летіла?

варіанти відповідей

120 м/с

5 км/год

5 м/с

Запитання 18

Щука рухається зі швидкістю 10 км/год. За який час вона подолає відстань 90 км?

варіанти відповідей

9 хв

9 год

9 с

Запитання 19

Вибрати фізичні величини, за допомогою яких можна схарактеризувати рух тіла (декілька відовідей)

варіанти відповідей

маса

час

шлях

сила

температура

швидкість

Запитання 20

Виразити в одиниці СІ 20 хв

варіанти відповідей

120 хвилин

1200 секунд

90 секунд

Запитання 21

Велосипедист їхав 10 хвилин зі швидкістю 36 км/год. Який шлях подолав велосипедист?

варіанти відповідей

600 м

6 км

60 м

120 м

Запитання 22

Футболіст за матч пробігає 20 км. Визначте його швидкість.

варіанти відповідей

0,5 м\с

03 м\с

0,37 м\с

0,037м\с

Запитання 23

Переведіть в м/с 36 км/год

варіанти відповідей

10 м/с

36 м/с

15 м/с

9 м/с

Запитання 24

Мотоцикліст проїхав 20 км за 45 хв, а потім їхав зі швидкістю 60 км/год протягом 1,5 год. Яка була його середня швидкість на всьому шляху?


варіанти відповідей

28,9 км/год

40 км/год

35 км/год

27 км/год

Запитання 25

Автобус перші 4 км шляху проїхав за 12 хв, а наступні 12 км — за 18 хв. Визначте середню швидкість автобуса на кожній ділянці шляху і на всьому шляху.

варіанти відповідей

на першій ділянці 20 км/год

на першій ділянці 25 км/год

на другій ділянці 40 км/год

на другій ділянці 35 км/год

на всьому шляху 32 км/год

на всьому шляху 30 км/год

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест