24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Метали

Додано: 28 квітня 2020
Предмет: Хімія, 11 клас
Тест виконано: 28 разів
24 запитання
Запитання 1

До лужних металів відноситься:

варіанти відповідей

Кальцій

Рубідій

Алюміній

Магній

Запитання 2

У періодичній системі метали розміщені:

варіанти відповідей

переважно в правій верхній частині

переважно в лівій нижній частині 

безладно по всій таблиці

немає закономірності розміщення

Запитання 3

Яка із наведених схем будови електронних оболонок належить металічному елементу:

варіанти відповідей

1s22s25

1s22s23s23p5

1s22s

1s22s23s23p4

Запитання 4

Який із перелічених металів має найкращу електропровідність:

варіанти відповідей

хром

алюміній

залізо

мідь

Запитання 5

Які із металів реагуватимуть із водою за звичайних умов:

варіанти відповідей

залізо, магній, срібло

літій, калій, натрій  

титан, золото, хром

натрій, мідь, цинк

Запитання 6

Який ступінь окиснення в сполуках можуть виявляти лужні метали:

варіанти відповідей

+1   

+1 або +2

+3

- 1

Запитання 7

Вище якої температури плавляться тугоплавкі метали:

варіанти відповідей

>1800oC

>1500oC

>1350oC

>1000oC    

Запитання 8

Які із металів відрізняються за кольором:

варіанти відповідей

калій і натрій

алюміній та хром

мідь та золото  

залізо та цинк

Запитання 9

Яке із тверджень є неправильним:

варіанти відповідей

лужні метали - прості речовини

гідроксиду калію притаманні амфотерні властивості   

оксиду берилію притаманні амфотерні властивості

кальцій може реагувати з кислотами

Запитання 10

Метали із якою густиною відносяться до легких:

варіанти відповідей

< 5,3 г/см3

< 5,0 г/см3   

< 3,5 г/см3

< 3,0 г/см3

Запитання 11

При взаємодії К2O з водою:

варіанти відповідей

виділяється кисень

утворюється пероксид водню

утворюється луг  

виділяється водень

Запитання 12

При взаємодії Цинку з концентрованою H2SO4, крім солі та води, утворюється:

варіанти відповідей

сірководень

газоподібний водень

Сульфур (ІV) оксид

сірка

Запитання 13

Для чого вироби із деяких металів вкривають шаром іншого металу:

варіанти відповідей

для підвищення вартості виробу

для захисту від тертя

для підвищення міцності деталі

для підвищення стійкості до окиснення 

Запитання 14

В якому ряду розміщені тільки металічні елементи:

варіанти відповідей

К, F, Bа, Ca

Mg, Fe, Br, Ca

K, W, B, Ni

Na, Ba, Co, Au 

Запитання 15

Продуктами реакції Li2O + H2SO4 → є…:

варіанти відповідей

Li2SO4, H2O  

LiOH, SO3, H2O

LiHSO4, SO2

Li2S, O2, H2

Запитання 16

Сума всіх коефіцієнтів в рівнянні Cs2O + N2O5 CsNO3 складає:

варіанти відповідей

3

4

5

6

Запитання 17

Хімічний елемент Кальцій має таку електронну формулу:

варіанти відповідей

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1

1s2 2s2 2p6 3s2   

1s2 2s2

Запитання 18

Вкажіть сполуку, яка дає якісну реакцію на сульфат-іон:

варіанти відповідей

HCl

Cu(OH)2

BaCl2

Na2SO3

Запитання 19

З якою із перелічених речовин залізо не реагуватиме:

варіанти відповідей

Купрум(II) сульфат

Магній

хлоридна кислота

хлор

Запитання 20

Які йони спричиняють жорсткість води:

варіанти відповідей

Ca2+, Mg2+    

Mg2+, K+

K+, Ca2+

Сu2+, Ca2+

Запитання 21

Знайдіть правильну назву солі NaH2PO4:

варіанти відповідей

натрій дигідрогенортофосфат 

натрій гідрогенортофосфат

натрій ортофосфат

натрій диортофосфат

Запитання 22

У яких масових співвідношеннях необхідно змішати натрій карбонат та воду, щоб отримати розчин з масовою часткою солі 10%:

варіанти відповідей

1 : 8

1 : 9  

1 : 10

1 : 11

Запитання 23

Яку масу фосфоритного добрива необхідно внести на 100 га цукрового буряка, якщо на 1 га необхідно 10 кг цієї речовини:

варіанти відповідей

100 кг

500 кг

1000 кг 

10000 кг

Запитання 24

Яку масу амоніачної селітри необхідно внести на 10 га ріпаку озимого, якщо на 1 га необхідно 150 кг цієї речовини:

варіанти відповідей

1000 кг

1500 кг  

3000 кг

15000 кг

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест