Метали: Натрій, Кальцій, Алюміній, Залізо.

Додано: 10 лютого 2021
Предмет: Хімія, 11 клас
14 запитань
Запитання 1

До лужно-земельних належіть метал?

варіанти відповідей

Na

Ca

Fe

Al

Запитання 2

Який індикатор дає такий колір у лугах?

варіанти відповідей

Лакмус

Універсальний

Фенолфталеїн

Метилоранж

Запитання 3

Оберіть НЕ ПРАВИЛЬНІ висловлювання щодо Натрію

варіанти відповідей

NaOH є засобом для прочищення каналізаційних труб

NaOH застосовують в дитячих шампунях, адже він не подразнює очі

Натрій входить до складу сплаву, з якого виготовляють двигуни для космічних кораблів

NaOH входить до складу підсилювачів смаку

Добова доза йонів Na+ для дорослої людини 20 г

Основним джерелом йонів Na+ є кухонна сіль

Запитання 4

Натрій активно реагує з водою. Запишіть хімічне рівняння та вкажіть суму коефіцієнтів

варіанти відповідей

5

4

7

6

Запитання 5

Який лужний метал зображено на фото? Факти: його вміст у земній корі становить 2,64%, м'який, легкий, зберігається під шаром гасу (керосину).

варіанти відповідей

Залізо

Натрій

Алюміній

Кальцій

Запитання 6

Що із перерахованого має безпосереднє відношення до кальцій гідроксиду?

варіанти відповідей

вапняна вода

крейда

вапняне молоко

негашене вапно

гашене вапно

гіпс

Запитання 7

Виберіть сполуки, з якими реагує кальцій

варіанти відповідей

 сульфатна кислота

калій оксид

вода

карбон (ІV) оксид

сірка

магній

Запитання 8

І. У Магнію та Кальцію однакова кількість електронних шарів

ІІ. У Магнію та Кальцію однакова кількість електронів на зовнішньому шарі

варіанти відповідей

обидва твредження вірні

правильне лише перше твердження

обидва твердження хибні

правильне лише друге твердження

Запитання 9

За розповсюдженням Алюміній - це:

варіанти відповідей

найпоширеніший елемент Всесвіту

найпоширеніший елемент на Землі

другий за поширенням метал земної кори.

третій за поширенням в земні корі

 найпоширеніший метал земної кори

елемент, якого в земній корі близько 8%

 елемент, якого в земній корі близько 5%

 найпоширеніший елемент Сонячної системи

Запитання 10

Коштовне каміння, яке містить атоми Алюмінію, називається:

варіанти відповідей

Алмаз

Сапфір

Рубін

Глинозем

Смарагд

Бруштин

Запитання 11

Вкажіть НЕможливі реакції:

варіанти відповідей

3Fe + 2O₂ = Fe₃O₄

2Fe + Al2(SO4)3 = 2Al + Fe2(SO4)3

Al₂O₃ + 3H₂O = 2Al(OH)3

2Al + 3Cl₂ = 2AlCl3

2Al + 3H₂SO₄ = Al₂(SO₄)₃ + 3H₂

Al + 3AgNO₃ = Al(NO₃)₃ + 3Ag

Fe + S = FeS

2Al + 6KCl = 2AlCl3 + 6K

Запитання 12

Для отримання нержавіючої сталі, до сплаву додають:

варіанти відповідей

Mn

Cr

Ni

Al

Fe

Ca

Запитання 13

Електронна формула йона Al3+ має вигляд:

варіанти відповідей

1s²2s²2p⁶3s²3p⁶4s²

   1s²2s²2p⁶3s²3p¹

 1s²2s²2p⁶

1s²2s²2p⁶3s²3p⁶

Запитання 14

Обчисліть та позначте об'єм водню (н.у.), що виділиться внаслідок взаємодії заліза(ІІ) масою 16, 8 г з сульфатною кислотою масою 39,2 г

варіанти відповідей

6,72 л

11, 2 л

8, 96 л

15, 68 л

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест