Мікроеволюція. Макроеволюція.

Додано: 24 травня 2020
Предмет: Природничі науки, 11 клас
Тест виконано: 71 раз
12 запитань
Запитання 1

1. Мікроеволюція зумовлює утворення:

варіанти відповідей

рядів

родин

родів

видів

Запитання 2

2.Дивергенція-це:

варіанти відповідей

збіжність ознак(сходження) у споріднених груп організмів

розходження ознак у споріднених груп організмів

збіжність ознак у неспоріднених груп організмів

утворення ізольованої групи в середині популяції

Запитання 3

3. Конвергенція-це:

варіанти відповідей

розвиток подібних ознак у близькоспоріднених груп

збіжність(сходження) ознак у неспоріднених груп організмів

утворення ізольованої групи в середині популяції

збіжність ознак у споріднених груп організмів

Запитання 4

4. Ароморфози-це зміни,які:

варіанти відповідей

призводять до вузької спеціалізації

пов'язані із спрщенням організації

підвищуюють морфофізіологічну організацію

призводять до перерозвитку

Запитання 5

5. Біологічний регрес характеризується:

варіанти відповідей

зростанням кількості особин одного виду

утворенням нових видів

розширенням ареалу

звуженням ареалу

Запитання 6

6.Історичний розвиток органічних форм називають:

варіанти відповідей

еволюцією

філогенезом

ембріогенезом

онтогенезом

Запитання 7

7. Подібність у зовнішній будові дельфіна (звіра) і акули (риби) зумовлена:

варіанти відповідей

мімікрією

дивергенцією

конвергенцією

конкуренцією

Запитання 8

8. Макроеволюція зумовлює утворення:

варіанти відповідей

видів

популяцій

родин

окремих нових особин

Запитання 9

9.Укажіть чим завершується мікроеволюція?

варіанти відповідей

утворенням нових видів

утворенням нових родин

утворенням нових родів

утворенням нових популяцій

Запитання 10

10. Позначте приклад ідіоадаптації:

варіанти відповідей

розмноження насінням

внутрішнє запліднення

захисне забарвлення

наявність присосок замість кореня в рослин -парзитів

Запитання 11

11.Позначте приклад дегенерації:

варіанти відповідей

внутрішнє запліднення

захисне забарвлення

перехресне запилення

відсутність кишечника у стьожкових червів

Запитання 12

12. Дрейф генів- це

варіанти відповідей

міграції особин з однієї популяції до іншої

коливання чисельності популяції

випадкові коливання частот генів у малих популяціях

випадкові коливання частот генів у великих популяціях

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест