Теоретико-методологічні засади сучасної освіти

Додано: 25 травня 2020
Предмет: Природничі науки, 11 клас
Тест виконано: 9 разів
30 запитань
Запитання 1

Визначте три провідні (найважливіші) тенденції сучасного розвитку суспільства.

 

варіанти відповідей

модернізація;

глобалізація;

інформатизація;

відкритість;

безперервність;

трансформація у сферу послуг.

Запитання 2

Результативно-цільову спрямованість освіти на сучасному етапі її розвитку визначає 

варіанти відповідей

знаннєвий підхід; 

культурологічний підхід;

компетентнісний підхід;

історичний підхід.

Запитання 3

Методологія – це:

варіанти відповідей

спосіб досягнення мети чи розв´язання конкретного завдання;

вчення про принципи побудови, форми і способи наукового пізнання та

практичної діяльності людини;

методи, які використовуються для вивчення якостей особистості;

систематизована сукупність кроків, які потрібно здійснити, щоб виконати певне завдання чи досягти певної мети;

методологія – це застосування до процесу

пізнання принципів світогляду, тобто співвіднесення отриманих даних з іншими фундаментальними науками й у першу чергу з філософією.

Запитання 4

 В якому із варіантів правильно визначено, що таке поняття?


варіанти відповідей

Поняття – це думка про предмет. 

Поняття – це розуміння.


Поняття – форма мислення, за допомогою якого предмети, явища, процеси об’єктивного світу відображаються в їх суттєвих і специфічних ознаках.Запитання 5

В якому із варіантів правильно вказана логічна категорія, під яку можна підвести поняття?


варіанти відповідей

Закон мислення.  


Форма мислення.  

Логічна операція.


Запитання 6

  Що є мовною формою виразу поняття?


варіанти відповідей

Дієслово.  

Речення.  


Термін.


Запитання 7

  В якому із варіантів правильно вказана структура поняття?


варіанти відповідей

Смисл і  предметне значення.  


Суб’єкт і предикат.  

Зміст і обсяг.


Запитання 8

      В якому із варіантів правильно визначено, що таке зміст поняття?


варіанти відповідей

Зміст – це концепт терміну.


Зміст – це логічна характеристика поняття.  

Зміст – це сукупність суттєвих і специфічних ознак, що притаманні певному об’єкту пізнання, яке відображається у понятті.

 


Запитання 9

В якому із варіантів правильно визначено, що таке обсяг поняття?

варіанти відповідей

Обсяг – це сукупність предметів, до яких застосовується певне  поняття.     

Обсяг – це сукупність усіх понять певної науки.


Обсяг – це кількістна характеристика поняття.


Запитання 10

  Які із вказаних ознак є суттєвими для певного об’єкта пізнання,що відображається у   понятті?


варіанти відповідей

Ознаки, без яких даний об’єкт не може існувати.

Ознаки, які поступово втрачаються у об’єкта.

Ознаки, які можуть бути притаманні об’єкту, а можуть бути непритаманні йому.

Запитання 11

     В якому із варіантів правильно визначено, що таке дефініція ?


варіанти відповідей

Дефініція – це логічна операція, за допомогою якої розкривається зміст поняття.


Дефініція – це логічна операція, за допомогою якої  визначається  обсяг     поняття.  


Дефініція – це правило введення понять у певну науку.

Запитання 12

     В якому із варіантів правильно визначена категорія, під яку можна підвести дефініцію?


варіанти відповідей

Форма мислення

Логічна операція.  


Логічний закон.


Запитання 13

 Яка із названих логічних помилок відноситься до помилок у визначенні понять ?


варіанти відповідей

Підміна поняття.


Стрибок у поділі поняття.   


Тавтологія.


Запитання 14

 Яке висловлювання є істинним за логічною характеристикою?


варіанти відповідей

Висловлювання, яке має певний зміст.


Висловлювання , яке має  правильну логічну форму виразу.  

Висловлювання, зміст якого відповідає дійсності.


Запитання 15

        В якому із  варіантів правильно визначена логічна характеристика запитання?


варіанти відповідей

Запитання коректно сформульовано.  


Запитання є істинним за значенням істинності.  

Запитання є хибним за значенням істинності.


Запитання 16

 В якому із варіантів правильно визначена логічна характеристика відповіді?варіанти відповідей

Відповідь  сформульована певною мовою.


Відповідь має логічне  значення  істинності або хибності.

Відповідь  є несподиваною


Запитання 17

В якому із варіантів правильно визначена специфіка умовивіду?


варіанти відповідей

Виведення одного висловлювання на підставі іншого.

Сукупність висловлювань.


Сукупність міркувань.


Запитання 18

  В якому із варіантів правильно вказана логічна категорія, під яку можна підвести поняття  "умовивід"?


варіанти відповідей

Логічний закон.  

Форма мислення.  

Принцип логічного мислення.

Запитання 19

 В якому із варіантів правильно визначено, що таке дедукція?


варіанти відповідей

Форма мислення.


Різновид умовиводу, в якому рух міркувань здійснюється від загального до одиничного.  


Ймовірностний висновок.


Запитання 20

 В якому із варіантів правильно визначено, що таке індукція?


варіанти відповідей

Різновід умовиводу, в якому рух міркувань здійснюється від одиничного до  загального.  


Логічно необхідний висновок.  

Форма мислення.Запитання 21

В якому із варіантів правильно визначено, що таке аналогія?


варіанти відповідей

Форма мислення. 

Логічно необхідний висновок.  


Різновид умовиводу, в якому висновок здйіснюється на основі встановлення схожості, подібності предметів в певному відношенні.


Запитання 22

 якому із варіантів правильно визначено, що таке індукція?

варіанти відповідей

Різновид умовиводу, в якому рух думки йде від загального до одиничного.


Різновид умовиводу, в якому рух думки йде від одиничного до  загального.


Різновид умовиводу, в якому висновок робиться на підставі встановлення схожості  предметів у певному відношенні.


Запитання 23

 В якому із варіантів дається правильна класифікація видів індукції?


варіанти відповідей

Індукція  поділяється на  повною і неповною.  


Індукція поділяється на популярну, статистичну, наукову.

Індукція поділяється на повну і неповну, а неповна поділяється на  популярну, статистичну, наукову.


Запитання 24

   В якому із  варіантів правильно визначена, що таке аналогія?


варіанти відповідей

Встановлення схожості предметів у певному відношенні

Різновид умовиводу, в якому висновок робиться на підставі встановлення  схожості предметів у певному відношенні.


Різновид умовиводу, в якому рух здійснюється від загального до одиничного.


Запитання 25

    В якому із варіантів правильно вказана логічна категорія,під яку підводиться поняття  "доведення" і  "спростування”?


варіанти відповідей

Форма мислення.  

Логічний закон.   

Логічна операція.


Запитання 26

 В якому із варіантів правильно визначено, що таке логічна помилка?


варіанти відповідей

Помилка у міркуваннях людей при порушенні правил граматики.  


Помилка у міркуваннях людей при порушенні законів логіки.  


Помилка у практичних діях людей при порушенні правил поведінки.


Запитання 27

 В якому із варіантів правильно визначено, що таке софізм?


варіанти відповідей

Суперечливе висловлювання.  


Ненавмисно зроблена логічна помилка у процесі міркувань.


Навмисно зроблена логічна помилка у процесі  міркувань.


Запитання 28

В якому із варіантів правильно визначен спосіб виникнення софізмів?


варіанти відповідей

Використання мови для побудови навмисно хибних міркувань.


Використання парадоксів.  


Використання арґументів.


Запитання 29

  В якому із варіантів наведені терміни виражають одне і те ж поняття?


варіанти відповідей

Закон. Порядок.


Злочинець. Правопорушник.


Паралогізм. Несвідомо зроблена логічна помилка.

Запитання 30

 Побудова моделі, в якій змістовне міркування постає у вигляді формального аналогу, називається:


варіанти відповідей

Семіотизацією.


Символізацією.


Формалізацією.Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест