Місце України у світовому господарстві. ВВП України.

Додано: 8 грудня 2020
Предмет: Природничі науки, 11 клас
Тест виконано: 20 разів
11 запитань
Запитання 1

Що з перерахованого нижче є предметом макроекономічного аналізу:

варіанти відповідей

Підвищення цін на цукор в результаті зростання попиту споживачів.

Умови максимізації прибутку фірми, яка виробляє дитячі іграшки.

Зростання кількості безробітних в країні в період кризового падіння виробництва.

Зростання цін на бензин в одному з регіонів країни.

Запитання 2

Як співвідносяться ВВП, розрахований за сумою видатків і ВВП, розрахований за сумою доходів?

варіанти відповідей

Співвідношення між цими показниками залежить від темпів зростання цін.

В умовах економічної кризи ВВП за витратами перевищує ВВП за доходами.

ВВП за доходами дорівнює ВВП за видатками.

ВВП за доходами завжди перевищує ВВП за витратами.

Запитання 3

ВВП країни у поточних ринкових цінах зріс на 10% порівняно з попереднім роком. За цей час рівень цін зріс на 6%. Яким було реальне зростання ВВП?

варіанти відповідей

10 %.

Меньше, ніж на 4%.

Більше, ніж на 4%.

4 %.

Запитання 4

За рік в умовній країні ціни зросли у 2 рази, а обсяг випуску продукції не змінився. За цих умов 

варіанти відповідей

Реальний ВВП зріс.

Номінальний ВВП зріс.

Номінальний ВВП не змінився.

Номінальний ВВП зменшився.

Запитання 5

Величина ВВП складає 10000 грошових одиниць (г.о.). споживчі видатки 2000 г.о., інвестиції – 1500 г.о., державні видатки – 500 г.о. Чистий експорт дорівнює:

варіанти відповідей

6000 г.о.

12000 г.о.

4000 г.о.

1000 г.о.

Запитання 6

ВВП збільшиться, якщо:

варіанти відповідей

Зменшаться державні витрати на закупівлю товарів і послуг.

Експорт товарів та послуг перевищить їх імпорт.

Імпорт товарів та послуг перевищить їх експорт.

Зменшаться споживчі видатки.

Запитання 7

Що не включається до складу ВВП при підрахунку його за сумою доходів:

варіанти відповідей

Амортизація.

Заробітна плата.

Непрямі податки.

Чистий експорт.

Запитання 8

Номінальний ВВП вимірюється:

варіанти відповідей

У базових (незмінних) цінах.

У ринкових поточних цінах.

У світових цінах.

В експортних цінах.

Запитання 9

Які витрати будуть враховуватись як інвестиції при розрахунку ВВП?

варіанти відповідей

Фермер купує трактор, що вже був у користуванні.

Підприємець купує акції на фондовій біржі.

Кондитерська фабрика купує нові комп’ютери.

Фермер купує державні облігації.

Запитання 10

Перед вами перелік операцій. Визначте, що з них враховується при обчисленні цьогорічного ВВП України.

варіанти відповідей

Стипендія, яку отримує студент бюджетного відділення університету.

Купівля нового трактора фермером.

Купівля вживаного верстата приватним підприємцем.

Погашення державної облігації України.

Дохід лікаря- стоматолога від надання медичних послуг.

Запитання 11

Перед вами перелік операцій. Визначте, що з них враховується при обчисленні цьогорічного ВВП України.

варіанти відповідей

Послуги електрозварювальника з ремонту системи опалювання власного будинку.

Пенсія, яку отримує вчитель після 60 років.

Збільшення запасів сировини та напівфабрикатів підприємством комунальної власності.

Купівля літака Збройними Силами України.

Дохід приватної особи від продажу акцій «Нафтогаз України».

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест