Мітоз

Додано: 8 квітня
Предмет: Біологія, 10 клас
Копія з тесту: Мітоз і мейоз
Тест виконано: 209 разів
16 запитань
Запитання 1

Визначте правильну послідовність фаз мітозу

варіанти відповідей

профаза - анафаза - телофаза - метафаза

профаза - метафаза - анафаза - телофаза

профаза - анафаза - метафаза - телофаза

 профаза - телофаза - анафаза - метафаза

Запитання 2

Кількість фаз у мітозі:

варіанти відповідей

4

2

5

8

Запитання 3

Під час мітозу утвориться клітин

варіанти відповідей

2

5

3

4

Запитання 4

Мітоз - це..

варіанти відповідей

спосіб поділу диплоїдної клітини з утворення чотирьох гаплоїдних клітин

спосіб поділу еукаріотичних клітин, за якого з однієї материнської клітини у творюються дві дочірні з двічі меншим числом хромосом

спосіб поділу еукаріотичних клітин, за якого з однієї материнської клітини у творюються дві дочірні, що є її генетичними копіями

спосіб поділу будь-якої клітин, за якого з однієї материнської клітини у творюються дві дочірні, що є її генетичними копіями

Запитання 5

Період між двома поділами клітини називається...

варіанти відповідей

метафаза

 інтерфаза

 телофаза

профаза

Запитання 6

Укажіть, який буде набір хромосом у дочірніх клітин після мітозу, якщо материнські клітини мали 8 хромосом?

варіанти відповідей

4

16

32

8

Запитання 7

Під час профази мітозу відбувається...

варіанти відповідей

спіралізація ДНК, утворення веретена поділу

розміщення хромосом по екватору клітини

розходження хроматид до полюсів клітини

формування двох ядерних оболонок та двох дочірніх клітин

Запитання 8

Назвіть фазу мітозу, зображену на рисунку:

варіанти відповідей

профаза

метафаза

телофаза

 анафаза

Запитання 9

Назвіть фазу мітозу, зображену на рисунку:

варіанти відповідей

профаза

метафаза  

анафаза

 телофаза

Запитання 10

Період існування клітини від моменту її утворення шляхом поділу материнської клітини до власного поділу або загибелі

варіанти відповідей

клітинний цикл

мітотичний поділ

мейотичний поділ

інтерфаза

Запитання 11

Що характерно для інтерфази

варіанти відповідей

стадія клітинного циклу між поділами

тривалість у клітинах рослин та тварин становить у середньому одну годину

поділяють на три періоди: пресинтетичний (G1), синтетичний (S), постсинтетичний (G2)

становить 30-10% від усього клітинного циклу

поділяють на чотири фази: профаза, метафаза, анафаза, телофаза

Запитання 12

Яку назву має поділ клітин,за якого утворюється дві дочірні клітини,ідентичні материнській клітині?

варіанти відповідей

Мейоз

Мітоз

Гаметогенез

Інтерфаза

Запитання 13

Найкоротша фаза мітозу:

варіанти відповідей

профаза

анафаза

метафаза

телофаза

Запитання 14

Які процеси відбуваються під час метафази?

варіанти відповідей

фрагментація ядерної оболонки 

 приєднання ниток веретена поділу до хромосом

формування цитоплазматичної перетяжки

розташування хромосом по екватору клітини

реплікація ДНК

Запитання 15

Гамета пшениці містить 14 хромосом. Скільки хромосом в клітині її стебла?

варіанти відповідей

7

14

21

28

Запитання 16

Вкажіть тривалість інтерфази відповідно до часу всього клітинного циклу

варіанти відповідей

10%

20%

50% 

90%

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест