Мітоз, Мейоз

Додано: 18 січня
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 61 раз
14 запитань
Запитання 1

Скільки поділів клітини відбувається під час мейозу?

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 2

Під час анафази І відбувається...

варіанти відповідей

утворення ядер клітин з гаплоїдним набором хромосом

Розходження гомологічних хромосом до полюсів клітини

Кроссинговер

Розміщення хромосом в екваторіальній площині клітини

Запитання 3

Вкажіть процес, під час якого відбувається перерозподіл генетичної інформації ДНК, що призводить до появи нових комбінацій генів

варіанти відповідей

Репарація ДНК

Рекомбінація ДНК

Реплікація ДНК

Транскрипція

Запитання 4

Яка фаза мейозу зображена на схемі?

варіанти відповідей

Профаза І

Метафаза І

Анафаза І

Телофаза І

Запитання 5

Здорова людина має 46 хромосом. Скільки хромосом матимуть статеві клітини чоловіка після мейозу?

варіанти відповідей

46

34

23

12

Запитання 6

Оберіть всі правильні твердження стосовно мейозу

варіанти відповідей

Забезпечує сталість каріотипу при нестатевому розмноженні

Лежить в основі статевого розмноження

Лежить в основі регенерації та росту організму

Забезпечує появу нових комбінацій генів

Проходить у ДВІ стадії

Запитання 7

Що є результатом мітозу?

варіанти відповідей

дві гаплоїдні клітини

дві клітини з набором хромосом, подібним до материнської клітини

чотири клітини з гаплоїдним набором хромосом

чотири доплоїдник клітини

Запитання 8

За участю яких структур клітини відбувається передавання спадкової інформації ?

варіанти відповідей

цитоплазми

хромосом

клітинної мембрани

рибосом

Запитання 9

Якими є основні етапи клітинного циклу тваринних клітин?

варіанти відповідей

мейоз та інтерфаза

інтерфаза й бінарний поділ

поділ клітини і інтерфаза

мітоз і мейоз

Запитання 10

Як називається етап мітозу, коли утворюєтьсмя веретено поділу і хромосоми починають ущільнюватися?

варіанти відповідей

профаза

метафаза

анафаза

телофаза

Запитання 11

Основу росту будь-якого багатоклітинного організму становить процес ...

варіанти відповідей

мітозу

мейозу

множинного поділу

гаметогенезу

Запитання 12

Визначте правильну послідовність фаз мітозу

варіанти відповідей

профаза - анафаза - телофаза - метафаза

профаза - телофаза - анафаза - метафаза

профаза - метафаза - анафаза - телофаза

профаза - анафаза - метафаза - телофаза

Запитання 13

Укажіть, який буде набір хромосом у дочірніх клітин після мітозу, якщо материнські клітини мали 8 хромосом?

варіанти відповідей

4

16

32

8

Запитання 14

Клітинний цикл соматичних клітин не включає

варіанти відповідей

мітоз

цитокінез

інтерфазу

мейоз

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест