Збереження та реалізація спадкової інформації

Додано: 18 січня
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 1 раз
14 запитань
Запитання 1

Статеві клітини тварин утворюються шляхом

варіанти відповідей

амітозу

мітозу

мейозу

кіфозу

Запитання 2

Скільки клітин утворюється у результаті мейотичного поділу?

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 3

Період між двома послідовними поділами клітин

варіанти відповідей

клітинний цикл

інтерфаза

життєвий цикл

мітоз

Запитання 4

За участю яких структур клітини відбувається передавання спадкової інформації ?

варіанти відповідей

цитоплазми

хромосом

клітинної мембрани

рибосом

Запитання 5

В еукаріотів гени містяться в

варіанти відповідей

хромосомах

мітохондріях

хлоропластах

рибосомах

лізосомах

Запитання 6

Транскрипція відбувається в..

варіанти відповідей

на рибосомах

в ядрі

в цитоплазмі

в ядерці

Запитання 7

Фрагмент молекули ДНК складається з нуклеотидів АТЦ-ТТГ-ГЦЦ-ААТ. Укажіть послідовність нуклеотидів на іРНК

варіанти відповідей

УТЦ-ТТГ-ГЦЦ-ААТ

ТАГ-ААЦ-ЦГГ-ТТА

ТУГ-УУЦ-ЦГГ-ТТУ

 УАГ-ААЦ-ЦГГ-УУА

Запитання 8

Оберіть РНК, що доставляє до місця синтезу білків амінокислоти:

варіанти відповідей

іРНК

тРНК

рРНК

мРНК

Запитання 9

Назвіть зображений на схемі процес

варіанти відповідей

репарація

реплікація

транскрипція

трансляція

Запитання 10

В ході трансляції відбувається:

варіанти відповідей

перенесення інформації з РНК до ДНК

реплікація ДНК

перенесення інформації з ДНК до РНК

 синтез первинної структури білка

Запитання 11

Знайти неправильну комплементарність:

варіанти відповідей

А - Т;

А - Ц;

Г - Ц;

Ц - Г;

Запитання 12

Ділянка молекули ДНК, у якій закодовано інформацію про певну ознаку

варіанти відповідей

рецесивна ознака

домінантна ознака

ген

чисті лінії

Запитання 13

Процес, під час якого усуваються пошкодження, що виникають у ДНК, називають:

варіанти відповідей

транскрипція

репарація

трансляція

сплайсинг

Запитання 14

Мітоз має важливе біологічне значення, тому що:

варіанти відповідей

є основним механізмом утворення гамет; 

забезпечує сталість хромосомного набору;

забезпечує редукцію каріотипу;

забезпечує генетичну мінливість дочірніх клітин.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест