Ознака як результат взаємодії генів. Мінливість та її види.Мутації.Види мутацій.

8 запитань
Запитання 1

Як називають ознаки, які визначаються одним геном?

варіанти відповідей

Моногенними

Рецесивними

Домінантними

Багатогенними

Запитання 2

Різні форми одного і того ж гену, які розміщуються в одинакових локусах гомологічних хромосом - це:


варіанти відповідей

Не алельні гени

Алельні гени

Домінантний алель

Рецесивний алель

Запитання 3

Вкажіть який це тип взаємодії алельних генів: "домінантний ген повністю пригнічує прояв рецесивного гена і у фенотипі виявляється тільки домінантний ген".


варіанти відповідей

Неповне домінування

Кододомінування

Наддомінування

Повне домінування

Запитання 4

Вкажіть який це тип взаємодії алельних генів:"жоден з алельних генів не пригнічує інший. Кожен алельний ген формує свій прояв ознаки в гомозиготі, а в гетерозиготі вони формують новий, а не проміжний прояв ознаки."


варіанти відповідей

Повне домінування

Кододомінування

Летальні алелі

Наддомінування

Запитання 5

Вкажіть типи взаємодії не алельних генів?

варіанти відповідей

Комплементарність

Повне домінування

Наддомінування

Епістаз

Поліметрія

Запитання 6

Властивість живих організмів змінюватися - це :

варіанти відповідей

Спадковість

Мінливість

Мутація

Епістаз

Запитання 7

Вкажіть, які є типи мінливості:

варіанти відповідей

Спадкова

Рецесивна

Домінантна

Неспадкова

Запитання 8

Чи є твердження вірним?

Мутацією називають зміну домінантної ознаки на рецесивну.

варіанти відповідей

Так

Ні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест