Міжнародні відносини та міжнародне право.

Додано: 5 травня
Предмет: Громадянська освіта, 10 клас
Тест виконано: 540 разів
24 запитання
Запитання 1

Що таке державний суверенітет?

варіанти відповідей

це прояв суверенітету держави, який означає обсяг і сферу дії державної влади;

це територія, на яку поширюється суверінітет держави;

це верховенство влади держави на своїй території та її незалежність у міжнародних відносинах;

це утворення, здатні мати права й обов`язки, що випливають із міжнародного права.

Запитання 2

Система юридичних принципів і норм договірного й звичаєвого характеру, які виникають унаслідок погодження між державою та іншими суб`єктами міжнародного співтовариства з метою мирного співіснування - це

варіанти відповідей

Міжнародна безпека.

Міжнародне право.

Юрисдикція.

Транснаціональні корпорації.

Запитання 3

У міжнародному праві розрізняють три види території залежно від правового режиму, які саме?

варіанти відповідей

Державна територія.

Міжнародна організація.

Територія із змішаним режимом.

Населення держави.

Територія з міжнародним режимом.

Запитання 4

З 1965 року в Раду безпеки ООН як вищий орган, яка кількість входить членів?

варіанти відповідей

11 членів.

13 членів.

15 членів.

17 членів.

Запитання 5

Вкажіть дві спеціалізовані комісії та організації ООН.

варіанти відповідей

МАГАТЕ.

ЮНЕСКО.

ЕСКАТО.

МВФ.

Запитання 6

Які розрізняють види юрисдикції?

варіанти відповідей

за характором влади;

за організацією;

за сфераю дій;

за обсягом;

за режимом.

Запитання 7

Які є види міжнародних відносин?

варіанти відповідей

Освітні.

Політичні.

Інформаційні.

Ринкові.

Запитання 8

Міжнародні відносини - це ..

варіанти відповідей

це простір відносин, який не перебуває під суверенітетом якоїсь держави;

система взаємодій, субєктами яких є держави, міжнародні міжурядові та міжнародні неурядові організації, транснаціональні корпорації та, за особливих умов, приватні особи;

це організація відносин, яка створена на основі міжнародного договору;

це відносини між країнами у сфері військового, наукового, культурного співробітництва.

Запитання 9

Норми гуманітарного права можна поділити на такі тематичні групи:

варіанти відповідей

захист прав окремих категорій індивідів;

розширення прав воюючих сторін;

боротьба з масовими порушеннями прав людини;

розв`язання проблем безпеки.

Запитання 10

Якими ознаками має володіти держава як суб`єкт міжнародного права?

варіанти відповідей

Населення.

Державна територія.

Державні гарантії.

Державний суверенітет.

Державна влада.

Запитання 11

Вкажіть принципи міжнародного права:

варіанти відповідей

Співробітництво держав 

Рівноправ’я та самовизначення народів

Можливість зміни та корекції державних кордонів

Можливість втручання у внутрішні справи

Можливість застосування сили або загрози силою у особливих випадках

Розв’язання міжнародних суперечок воєнним та мирним способом

Суверенна рівність держав 

Запитання 12

Міжнародна безпека, як система міжнародних відносин виключає вирішення спірних питань і розбіжностей між державами

варіанти відповідей

за допомогою сили або загрози

мирним способом

не розглядає вирішення спірних питань і розбіжностей між державами взагалі

керуючись нормами міжнародного права

Запитання 13

Галузь міжнародного права, головна мета якої полягає в гуманізації ведення військових дій та полегшення страждань жертв війни - це

варіанти відповідей

Міжнародне гуманітарне право

Міжнародне конституційне право

Міжнародне цивільне право

Міжнародне антивійськове право

Запитання 14

Міжнародне гуманітарне право складається з:

варіанти відповідей

Брюсельського та Гаазького права

Женевського та Гаазького права

Брюсельського та Римського права

Брюсельського та Женевського права

Запитання 15

Визначте головні органи (структурні підрозділи) ООН:

варіанти відповідей

Рада з опіки

Рада Безпеки

Генеральна Асамблея 

МВФ

ЮНІСЕФ

Рада державних ініціатив

Рада політичних перетворень

Запитання 16

Держава як субєкт міжнародного права має володіти такими ознаками:

варіанти відповідей

державний суверенітет

державна тереторія

населення

державна влада

всі варанти правильні

Запитання 17

Якими є основні форми міжнародної взаємодії?

варіанти відповідей

співпраця

суперництво

конфлікти

національна ідея 

Запитання 18

"Якою сильною не була б держава,вона повинна передусім керуватися різноманітними міжнародними угодами, конвенціями,правилами організацій, до яких вона приєдналась." Про який принцип міжнародних відносин йдеться?

варіанти відповідей

принцип сили

принцип права 

Запитання 19

Які законодавчі акти визначають основні засади зовнішньої політики України?

варіанти відповідей

Конституція України

Закон України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики"

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про основи національної безпеки України"

Закон України "Про охорону земель"

Запитання 20

Хто першим запропонував визначення міжнародного права і вважав, що для регулювання стосунків між різними народами і правителями,особливо стосовно війни та миру, необхідні відповідні документи?

варіанти відповідей

Гуго Гроцій

Шарль Монтеск'є

Дені Дідро

Жан Жак Руссо

Запитання 21

Основні принципи міжнародного права закріплено в Статуті ООН 1945 р., Декларації про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин і співробітництва відповідно до Статуту ООН, прийнятої Генеральною Асамблеєю 1970р., Заключному акті Наради з безпеки і співробітництва в Європі 1975р. Які принципи містять ці документи?

варіанти відповідей

незастосування сили чи погрози силою

суверенна рівність держав

розв'язання міжнародних суперечок шляхом війни

рівноправність і самовизначення націй та народів

втручання у внутрішні справи держави

повага й захист прав людини 

Запитання 22

Тимчасове захоплення території або частини території однієї держави збройними силами іншої без отримання суверенних прав на неї називають ......

варіанти відповідей

дискримінація

репатріація

експансія

окупація 

Запитання 23

Міжнародне гуманітарне право регулює поведінку сторін під час міжнародних збройних конфліктів.Ці норми зазначено в Женевських конвенціях 1949р..у багатосторонніх міжнародних угодах. Якими є головні принципи міжнародного гуманітарного права?

варіанти відповідей

гуманізація збройних конфліктів

обмеження воюючих сторін у методах і засобах ведення війни

складання присяги на користь держави-агресора

охорона цивільних об'єктів і культурних цінностей

повага до прав людини в діях військових з'єднань з підтримання громадського порядку

Запитання 24

Безпосередні учасники збройного конфлікту поділяються на ..........

варіанти відповідей

цивільних

комбатантів

некомбатантів

миротворчий контингент

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест