Многочлен, степінь многочлена. 7 клас

Додано: 22 листопада 2023
Предмет: Алгебра, 7 клас
10 запитань
Запитання 1

Назвіть многочлен третього степеня

варіанти відповідей

3х + 2а +3

у2 + у5 - 3х +2с

х3 + 3х2 - 2х +4

m - n + n2

Запитання 2

Що є многочленом?

варіанти відповідей

Вираз, який є сумою кількох одночленів

Вираз,який є добутком одночленів

Вираз ,який є відніманням одночленів

Вираз,який є сумой коєфіцієнтів

Запитання 3

Закінчити речення: "Многочленом називається..."

варіанти відповідей

сума одночленів

буквені і числові вирази

змінні і числа

сума степенів

числа і степені

Запитання 4

Які многочлени записані в стандартному вигляді?

варіанти відповідей

a2+2a+5

a2+2a+2+7a

-a3-a2-a+1

-(a+1)+(3a+3)

Запитання 5

Степенем многочлена, який не має подібних членів, називають ...

варіанти відповідей

найбільший зі степенів одночленів, які утворюють даний многочлен.

найменший зі степенів одночленів, які утворюють даний многочлен.

найбільший з одночленів, які утворюють даний многочлен.

найменший з одночленів, які утворюють даний многочлен.

Запитання 6

Вкажіть тричлен

варіанти відповідей

2x3+3y

10p5+6k2+9b+1

-8a3-5b3

4c4+6a2-3x

Запитання 7

Який многoчлен є многочленом 7 степеня?

варіанти відповідей

12t2c5+6m7p3+11

4tc6-5t2c3

17mn7-9c7

4t3c2+5t4c4-8t7

Запитання 8

Степенем многочлена називається?

варіанти відповідей

степінь його меньшого члена

степінь його старшого члена

сума усіх степенів членів многочлена

добуток усіх степенів членів многочлена

Запитання 9

Які з многочленів мають вільний член?

варіанти відповідей

х2-2х4+3

х3у3-2+ху+х

а56+1+а32

к876

Запитання 10

Упорядкувати за степенем членів многочлена, означає ...

варіанти відповідей

розмістити члени многочлена хаотично

розмістити члени многочлена у порядку спадання їх степенів

розмістити члени многочлена починаючи з вільного члена

розмістити члени многочлена у порядку зростання їх степенів

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест