Многогранники. Призма

Додано: 12 листопада 2020
Предмет: Математика
Копія з тесту: Многогранники. Призма
18 запитань
Запитання 1

Скільки ребер може сходитися у вершині многогранника ?

варіанти відповідей

Довільна кількість.

Довільна кількість, але не менше ніж три.

Довільна кількість, але не більше ніж три.

Три.

Запитання 2

Діагоналлю призми називають відрізок, що:

варіанти відповідей

Сполучає дві вершини призми.

Сполучає дві вершини призми, що не належать одній грані.

Сполучає площини основ.

Сполучає вершини основ.

Запитання 3

Призму називають прямою, якщо:

варіанти відповідей

Її бічні ребра рівні.

Її бічні ребра перпендикулярні до основ.

Її основи паралельні.

Її висота паралельна бічним ребрам.

Запитання 4

Площа бічної поверхні прямої призми дорівнює...

Оберіть всі правильні відповіді

варіанти відповідей

сумі площ її бічних граней та площ основ

сумі площ її бічних граней

добутку периметра основи на висоту

сумі площ всіх граней

Запитання 5

Що називають многогранником?

варіанти відповідей

Многогранником називають тіло, поверхня якого складається зі скінченної кількості і плоских і неопуклих многокутників

Многогранником називають тіло, поверхня якого складається зі скінченної кількості плоских многокутників

Многогранником називають тіло, поверхня якого складається з нескінченної кількості прямокутників

Запитання 6

Призма має 20 граней. Який многокутник лежить в її основі?

варіанти відповідей

 20-кутник.

18-кутник.

19-кутник.

 21-кутник.

Запитання 7

Укажіть фігуру, якою є бічна грань призми.

варіанти відповідей

Круг

Рівносторонній трикутник

паралелограм

Трапеція

Прямокутний трикутник

Запитання 8

Дано похилу призму ABCDEA1B1C1D1E1 у якої A1O - висота. Виберіть правильне твердження.

варіанти відповідей

BC1 - діагональ призми.

CC1D1D - основа призми.

Висота похилої призми дорівнює бічному ребру.

Вдстань між площинами основ дорівнює A1O.

Запитання 9

Вказати число вершин восьмикутної призми.

варіанти відповідей

8

9

10

16

Запитання 10

У правильній трикутній призмі сторона основи дорівнює 3 см, а діагональ бічної грані 5 см. Знайти площу бічної поверхні призми.

варіанти відповідей

12 см2

20 см2

36 см2

45 см2

Запитання 11

За якої умови призма, основою якої є квадрат, буде правильною?

варіанти відповідей

усі її бічні грані є рівними прямокутниками

усі її бічні ребра перпендикулярні до площини основи

усі грані прямокутники

у її основі прямокутник

така умова не наведена

Запитання 12

Найменша кількість граней у многогранника

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 13

Розгортка якого многогранника зображена на малюнку?

варіанти відповідей
Запитання 14

Призма —це...

варіанти відповідей

многокутник

многогранник

паралелепіпед

піраміда

куб

Запитання 15

Скільки граней має куб?

варіанти відповідей

Чотири

Дві

Шість

П'ять

Три

Запитання 16

Висотою призми називається...

варіанти відповідей

відстань між площинами ос­нов

 відстань між бічними ребрами

відстань між бічними гранями

відстань між площинами бічних граней

Запитання 17

Якщо кожне ребро правильної шестикутної призми дорівнює b, тоді площа її бічної поверхні дорівнює:

варіанти відповідей

2b2

4b2

6b2

8b2

Запитання 18

У n-кутної призми 48 ребер.

Чому дорівнює n?

варіанти відповідей

20

12

24

16

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест