Многокутники

Додано: 2 квітня
Предмет: Геометрія, 8 клас
Копія з тесту: Многокутники
Тест виконано: 11 разів
12 запитань
Запитання 1

Сума кутів опуклого n-кутника знаходиться за формулою

варіанти відповідей

180о/(n-2)

180o(n-2)

360o/n

Запитання 2

Многокутник називають вписаним, якщо

варіанти відповідей

навколо нього можна описати коло

всі сторони дотикаються до кола

в нього можна вписати коло

всі вершини лежать на колі

Запитання 3

Многокутник називають описаним, якщо

варіанти відповідей

навколо нього можна описати коло

всі сторони дотикаються до кола

в нього можна вписати коло

всі вершини лежать на колі

Запитання 4

Що називають діагоналлю многокутника?

варіанти відповідей

відрізок, який сполучає сусідні вершини многокутника

відрізок, що сполучає не сусідні вершини многокутника

лінія, що сполучає будь-які дві точки

лінія, що нічого не сполучає

Запитання 5

Скільки діагоналей виходить з однієї вершини п’ятнадцятикутника?

варіанти відповідей

12

14

15

16

Запитання 6

Знайдіть суму внутрішніх кутів семикутника

варіанти відповідей

720°

900°

1080°

1260°

Запитання 7

Периметр квадрата 32 см. Знайти його площу.

варіанти відповідей

64 см2

256 см2

16 см2

32 см2

Запитання 8

Знайти площу прямокутника, сторони якого дорівнюють 5 см і 8 см.

варіанти відповідей

30 см2

35 см2

40 см2

45 см2

Запитання 9

Рівні між собою многокутники мають рівні

варіанти відповідей

кольори

площі

назви

Запитання 10

Площа прямокутника дорівнює 48 см2, а довжина 6 см.Вкажіть ширину прямокутника

варіанти відповідей

8 см

6 см

12 см

14 см

Запитання 11

Площа многокутника, складеного з кількох частин, дорівнює ... площ усіх цих частин

варіанти відповідей

добутку

частці

сумі

різниці

Запитання 12

Прямокутник і квадрат мають рівні площі. Сторона квадрата дорівнює 6 см, а одна іх сторін прямокутника 12 см. Знайдіть другу сторону прямокутника.

варіанти відповідей

3 см

9 см

4 см

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест