Моделі і моделювання. Аналіз та візуалізація даних

Додано: 23 грудня 2020
Предмет: Інформатика, 10 клас
15 запитань
Запитання 1

Комп’ютерні моделі поділяються на ...

варіанти відповідей

текстові, графічні, тестові

імітаційні, модульні, табличні

розрахункові (математичні), імітаційні, графічні

розрахункові, глобальні, табличні

Запитання 2

Метод розв’язування задач із використанням комп’ютерних моделей називають

варіанти відповідей

дослідженням

комп’ютерним моделюванням 

комп’ютерним експериментом 

Запитання 3

Яка наука вивчає методи отримання, опрацювання й аналізу даних, які характеризують масові явища?

варіанти відповідей

статистика

геометрія

алгебра

інформатика

Запитання 4

Значення в ряді даних, яке повторюється найчастіше, - це

варіанти відповідей

стандартне відхилення

середнє арифметичне

медіана

мода

Запитання 5

Значення, яке поділяє ряд даних на дві рівні частини, тобто зліва і справа від цього значення знаходиться однакова кількість членів упорядкованого ряду даних, - це

варіанти відповідей

стандартне відхилення

середнє арифметичне

медіана

мода

Запитання 6

Дослідження моделі об’єкта з використанням комп’ютерного моделювання називають 

варіанти відповідей

дослідженням

комп’ютерним моделюванням 

комп’ютерним експериментом 

Запитання 7

Графічне подання відомостей, даних різних видів називають 

варіанти відповідей

інформаційною графікою

макет

діаграма

інфографікою

Запитання 8

Який це тип інфографіки?

варіанти відповідей

Динамічна Інфографіка

Інфографіка-Інструкція.

Вибіркова Інфографіка

Запитання 9

Графічне подання відомостей, даних різних видів називають

варіанти відповідей

модою

інфографікою

трендом

Запитання 10

Графічне зображення, що наочно відображає співвідношення між числовими даними за допомогою лінійних відрізків або геометричних фігур

варіанти відповідей

таблиця

діаграма

текст

формула

Запитання 11

Сортування даних в Excel — це:

варіанти відповідей

виділення із загального набору записів підмножини, що відповідає певним умовам

обробка записів списку для подальшого аналізу

змінення розташування рядків таблиці в порядку зростання або спадання значень певного параметра

 підведення проміжних підсумків

Запитання 12

Які моделі використовують у створенні інфографіки?

варіанти відповідей

імітаційні

модель знань

фізичні

графічні

Запитання 13

Які формати існують в ТП для відображення даних в таблиці

варіанти відповідей

числовий

дата

відсотковий

логарифмічний

графічний

Запитання 14

Вираз 5(A2+C3):3(2B2-3D3) в ЕТ матиме вигляд ?

варіанти відповідей

5(A2+C3)/3(2B2-3D3)

5*(A2+C3)/3*(2*B2-3*D3)

(5*(A2+C3))/(3*(2*B2-3*D3))

Запитання 15

Виберіть правильний запис формули в ЕТ

варіанти відповідей

C3+4*D4

C3=C1+2*C2

A5B5+23

=A2*A3-A4

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест