14 квітня о 18:00Вебінар: Як урізноманітнити вивчення французької мови в класі та дистанційно

Модуль 3.2. Культура України кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.

Додано: 12 лютого
Предмет: Історія України
Тест виконано: 2 рази
17 запитань
Запитання 1

Що було характерним для розвитку української культури першої половини ХІХ ст.?

варіанти відповідей

поширення стилю бароко в архітектурі

копіювання кращих зразків княжої доби

формування нової української літературної мови

виникнення традиційного пересувного лялькового театру

Запитання 2

Про який твір йдеться в уривку з історичного джерела?

«Бувають в історії народів дати, які немовби розривають надвоє їхнє життя й кладуть межу високу посеред рівного шляху історичних подій... Ми маємо таку історичну дату — це... рік 1798-й. Того року прилетіла перша ластівка українського національного відродження — невеличка книжка, од якої початок нового українського письменства рахуємо...»

варіанти відповідей

«Сад божественних пісень» Г. Сковороди

«Енеїда» І. Котляревського

«Кобзар» Т. Шевченка

«Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського

Запитання 3

Хто є автором картини, зображеної на репродукції?

варіанти відповідей

В. Боровиковський

М. Пимоненко

Т. Шевченко

І. Рєпін

Запитання 4

За стильовими ознаками можна встановити, що зображена пам’ятка культури України є зразком архітектури

варіанти відповідей

конструктивізму

класицизму

модерну

бароко

Запитання 5

Про заснування якого навчального закладу йдеться в уривку з історичного джерела?

«Місцем його заснування було обрано місто.., де вперше засяяло й звідси розлилося по всій Давній Русі світло істинної [християнської] віри. Заснований університет, названий імператорським університетом на честь великого просвітителя Русі, удостоєний прийняттям під особливе покровительство Його імператорської величності...»

варіанти відповідей

Новоросійський університет

Чернівецький університет

Київський університет

Харківський університет

Запитання 6

Хто є автором картини, репродукцію якої зображено?

варіанти відповідей

А. І. Рєпін

Б. С. Васильківський

В. В. Тропінін

Г. М. Пимоненко

Запитання 7

Вихід друком «Енеїди», «Кобзаря», «Історії русів» свідчить про початок

варіанти відповідей

українського національного відродження.

політизації українського руху.

формування полемічної літератури.

«нової ери» українсько-польських відносин.

Запитання 8

Ідейний і художній рух у культурі кінця ХVІІІ - першої половини ХІХ ст., в основі якого - духовне життя людини, воля творчої особистості, інтерес до національної культури та фольклору, ідеалізація минулого, - це

варіанти відповідей

«реалізм»

«романтизм»

«класицизм»

«модернізм»

Запитання 9

Про який твір ідеться в уривку з історичного джерела:

«…Це одна з найвидатніших пам’яток української історіографії… Відмінність праці полягає в її виразній ідеологічній спрямованості – ідеї автономізму, окремішності, у намаганні провести чітку грань між Україною та іншими державами, зокрема – Росією.., підкреслюється, що, приєднуючись до Польщі чи Москви, населення України вважало себе повністю рівним і діяло на умовах цілковитої рівноправності…»?


варіанти відповідей

«Кобзар»

«Історію русів»

«Чорну раду»

«Україну irredenta»

Запитання 10

Якою подією в житті Т. Шевченка відзначено 1840 рік?

варіанти відповідей

першим виданням збірки «Кобзар»

арештом та ув’язненням у Петропавловській фортеці

вступом до Кирило-Мефодіївського братства

звільненням із кріпацтва

Запитання 11

Вкажіть назву репродукціі картини:

варіанти відповідей

 Палац Кирила Розумовського в Батурині

Картина «Хата в Богданівці». 1955 р. К. Білокур

 Картина «Садиба Г. Тарнавського в Качанівці» В. Штернберг

Картина «Життя. Триптих» («Любов». «Сім’я». «Повернення»). 1925–1927 роки. Ф. Кричевський

Запитання 12

На фото зображено

варіанти відповідей

ратушу в Бучачі

синагогу в Жовкві

вежу Корнякта у Львові

костел Св. Варфоломія в Дрогобичі

Запитання 13

Перший університет на українських землях у складі Російської імперії засновано в

варіанти відповідей

Ніжині

Харкові

Полтаві

Чернігові

Запитання 14

Василь Каразін та Михайло Максимович були причетні до

варіанти відповідей

проведення Собору руських учених у Львові.

становлення українського професійного театру в Галичині

започаткування українськомовної преси в Наддніпрянській Україні.

відкриття університетів на українських землях у складі Російської імперії.

Запитання 15

Пам’ятка архітектури, зображена на листівці початку XX ст., є окрасою міста

варіанти відповідей

Києва

Львова

Одеси

Харкова

Запитання 16

Хто з діячів «Руської трійці» зображений на фото?

варіанти відповідей

І. Вагилевич

М. Шашкевич

І. Могильницький

Я. Головацький

Запитання 17

Університет Святого Володимира в Києві було відкрито в

варіанти відповідей

1805 р.

1834 р.

1865 р.

1892 р.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест