12 травня о 18:00Вебінар: Лайфхаки з використання сервісу LearningApps в освітньому процесі

Модуль 4.1. Наддніпрянська Україна та Західноукраїнські землі у складі Австро-угорської імперії у 1900-1914 рр.

Додано: 10 березня
Предмет: Історія України, 11 клас
Тест виконано: 25 разів
15 запитань
Запитання 1

Однією з провідних галузей промисловості на західноукраїнських землях на початку ХХ ст. була

варіанти відповідей

вугільна

хімічна

нафтодобувна

металургійна

Запитання 2

Яка течія в українському русі в Східній Галичині стала домінуючою наприкінці ХІХ — на початку XX ст.?

варіанти відповідей

москвофільська

радикальна

народовська

старорусинська

Запитання 3

На фото зображено

варіанти відповідей

В. Липинського, організатора та ідеолога Української демократичної хліборобської партії

Є. Коновальця, голову проводу Організації українських націоналістів (ОУН).

І. Боберського, голову старшини (ради) гімнастичного товариства «Сокіл-Батько».

Є. Петрушевича, президента Західноукраїнської Народної Республіки.

Запитання 4

Зображене рекламне оголошення початку XX ст. свідчить про розгортання на західноукраїнських землях

варіанти відповідей

монополізації виробництва.

промислового перевороту.

трудової еміграції.

кооперативного руху.

Запитання 5

Потребу здобуття політичної незалежності України вперше обґрунтував

варіанти відповідей

Андрей Шептицький у посланні «Як будувати рідну хату?»

Микола Міхновський у творі «Самостійна Україна»

Дмитро Яворницький у праці «Вольності запорозьких козаків»

Юліан Бачинський у брошурі «Україна Irredenta»

Запитання 6

Якою цифрою на картосхемі позначено регіон, що в другій половині XIX – на початку XX ст. став одним із центрів нафтодобування в Європі?

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 7

Укажіть портрет діяча, з іменем якого пов’язано створення Русько-української радикальної партії (РУРП).

варіанти відповідей
Запитання 8

Унаслідок яких подій стало можливе представництво українців у парламентах Австрійської та Російської імперій?

варіанти відповідей

польських повстань 1830–1831 та 1863–1864 рр.

реформ імператриці Марії-Терезії та імператора Олександра ІІ

створення українських політичних партій у Галичині та Наддніпрянщині

європейської революції 1848–1849 рр. та революції 1905–1907 рр. у Росії

Запитання 9

Унаслідок оприлюднення 17 жовтня 1905 р. Маніфесту імператора Миколи ІІ про «дарування» населенню громадянських прав і свобод

варіанти відповідей

фактично втратив свою чинність Емський указ.

упроваджено земства в губерніях Правобережної України.

остаточно ліквідовано кріпосне право на Наддніпрянській Україні.

створено першу українську політичну партію на Наддніпрянській Україні.

Запитання 10

Хто з діячів, зображених на фото, є автором брошури «Самостійна Україна»?

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 11

Який процес був характерним для економічного розвитку українських земель на початку ХХ ст.?

варіанти відповідей

повне одержавлення

утворення монополій

промисловий переворот

форсована індустріалізація

Запитання 12

Панівною течією в українському національному русі Наддніпрянської України на початку ХХ ст. була

варіанти відповідей

самостійницька

автономістська

радикальна

релігійна

Запитання 13

На картосхемі штрихуванням позначено регіон, до якого наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. спрямовувалися іноземні інвестиції у

варіанти відповідей

вирощування цукрового буряку та виробництво цукру.

розведення худоби та переробку м'яса й шкіри на експорт.

видобування нафти та виробництво нафтопродуктів.

видобування кам’яного вугілля та виплавку чорних металів.

Запитання 14

Xто очолив Українську парламентську громаду у І Державній Думі?

варіанти відповідей

Є.Чикаленко

І.Шраг

М. Міхновський

Ю.Бачинський

Запитання 15

У 1900 році було створено


варіанти відповідей

Русько-українську радикальну партію.

Українську національно-демократичну партію.

Революційну українську партію.

Українську народну партію.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест