Моніторинговий тест "Електронна таблиця Excel"

Додано: 15 листопада 2021
Предмет: Інформатика, 9 клас
Тест виконано: 178 разів
30 запитань
Запитання 1

Вираз, що може містити числові дані, адреси клітинок, функції та знаки арифметичних операцій...

варіанти відповідей

Діапазон клітинок

Функція

Формула

Посилання на комірку

Запитання 2

Вкажіть елементи вікна програми Microsoft Excel

варіанти відповідей

Рядок заголовка

Вкладки

Функції

Курсор

Діапазон клітинок

Поле імені

Аркуш

Відносне посилання

Запитання 3

Запис формули в середовищі табличного процесора завжди починається зі знака...

варіанти відповідей

$

=

+

*

Запитання 4

Розгляньте малюнок, вкажіть виділений діапазон клітинок

варіанти відповідей

А2;С10

А2,С10

А10:С2

А2:С10

Запитання 5

Для копіювання однотипних розрахунків до клітинок відповідного діапазону використовують...

варіанти відповідей

маркер автозаповнення

елементи керування Стрічки

умовне форматування

абсолютні посилання

Запитання 6

Функції COUNTIF або COUNT відноситься до...

варіанти відповідей

математичних

логічних

статистичних

інфенерних

Запитання 7

Для знаходження середнього значення діапазону клітинок використовують функцію...

варіанти відповідей

Average

Round

Radians

Degrees

Запитання 8

Графічне зображення, що наочно відображає співвідношення між числовими даними називається...

варіанти відповідей

Формула

Аргумент

Схема

Діаграма

Умовне форматування

Запитання 9

Вкажіть всі необхідні складові діаграми

варіанти відповідей

Легенда

Підписи даних

Аргумент

Функція

Підписи на осях

Назва діаграми

Запитання 10

Які засоби використовують для аналізу та пошуку потрібних даних у таблицях, які містять їх велику кількість?

варіанти відповідей

Впорядкування даних

Проміжні підсумки

Сортування даних

Умовне форматування

Запитання 11

Навіщо застосовують упорядкування даних в електронних таблицях?

варіанти відповідей

Щоб прискорити пошук

Щоб застосувати правила добору даних для відображення на екрані

Щоб продемонструвати зміну даних за певний період часу

Щоб виконати обчислення у формулах

Запитання 12

Маркер заповнення має вигляд:

варіанти відповідей
Запитання 13

Якщо в клітинці замість числа буде відображено ##### — це …

варіанти відповідей

Це зашифровані дані

Це дані які не обчислюються

Це некоректне відображення даних

Замала ширина стовбця

Запитання 14

Документ, створений в табличному процесорі називають:

варіанти відповідей

Електронним листом

Електронним аркушем

Електронною книгою

Електронною коміркою

Запитання 15

У клітинках електронної таблиці можуть зберігатися:

варіанти відповідей

Числа

Файли

Тексти

Папки

Формули

Запитання 16

Табличний процесор – це ...

варіанти відповідей

Прикладна програма, яка призначена для опрацювання даних, поданих в електронних таблицях.

Програма, яка призначена для роботи з графічними даними онлайн.

Прикладна програма, яка призначена для опрацювання текстових даних.

Програма для створення та редагування текстових даних та зображень.

Запитання 17

Який значок застосовують при піднесенні до степеня?

варіанти відповідей

*

^

#

&

Запитання 18

У чому полягає фільтрування даних?

варіанти відповідей

Відображення в таблиці тільки тих рядків, дані яких відповідають певній умові (умовам)

Розташування рядків за даними певного стовпця

Автоматична зміна вигляду комірок залежно від даних у них

Видалення з таблиці тих рядків, дані яких не відповідають певній умові (умовам)

Запитання 19

Які існують способи сортування даних в Excel?

варіанти відповідей

За спаданням (або у зворотному до алфавітного порядку)

За зростанням (або в алфавітному порядку)

За довжиною тексту, що міститься в комірці (від короткого - до довгого)

За кольором заливки комірки (або за кольором тексту в комірці)

Запитання 20

Вкажіть значення виразу =SUM(15;20;25)-MIN(5;15)

варіанти відповідей

65

20

55

45

Запитання 21

Вкажіть значення виразу =MIN(12;25)+MAX(12;18)

варіанти відповідей

30

12

18

20

Запитання 22

Який об'єкт діаграми виділено на малюнку червоним прямокутником?

варіанти відповідей

Підписи даних

Легенда

 Елементи даних


Область діаграми

Запитання 23

Який тип діаграми зображено на малюнку?

варіанти відповідей

Секторна

Лінійчата

Стовпчаста

 Графік

Запитання 24

Виберіть типи діаграм, які використовуються в табличному процесорі

варіанти відповідей

Лінійчаста

Анаграма

Гістограма

Графік

Парабола

Точкова

Секторна

Запитання 25

Який об'єкт діаграми виділено на малюнку червоним прямокутником?


варіанти відповідей

 Підписи даних

Область діаграми

Заголовок діаграми

Легенда

Запитання 26

Яке основне призначення електронних таблиць?

варіанти відповідей

Введення текстової інформації

Автоматизація обчислень

Створення рисунків

Пошук інформації

Запитання 27

Установіть відповідність між назвами функцій електронної таблиці MS Excel та результатом їх застосування:


1. Повертає найбільше значення з набору значень

2. Повертає середнє арифметичне значення аргументів

3. Повертає найменше число у списку значень

4. Сумує всі числа в заданому діапазоні клітинок


а) SUM

б) MIN

в) AVERAGE

г) MAХ

варіанти відповідей

1а; 2б; 3в; 4г

1г; 2б; 3а; 4в

1в; 2г; 3б; 4а

1б; 2а; 3г; 4в

1г; 2в; 3б; 4а

Запитання 28

Вибрати абсолютні посилання на клітинку.

варіанти відповідей

С3

$A$1

C$1

$A5

A10

$F$5

$G11

AB2

Запитання 29

Вибрати відносні посилання на клітинку.

варіанти відповідей

С3

$A$1

C$1

$A5

A10

$F$5

$G11

AB2

Запитання 30

Вкажіть діапазон клітинок

варіанти відповідей

G8:P10

G10:P10

G8:P8

G10:P8

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест