Узагальнення з теми: "Створення та публікація веб-ресурсів"

Додано: 22 грудня 2020
Предмет: Інформатика, 8 клас
Тест виконано: 112 разів
20 запитань
Запитання 1

Що таке тег?

варіанти відповідей

Додаткова інформація, що записується біля відкриваючого тегу

Мова програмування, яка використовується для створення сайтів

Код мови, який являє собою службове слово і записується в кутових дужках < >

Мова гіпертекстової розмітки документів для мережі Інтернет

Запитання 2

Ергономіка це -

варіанти відповідей

Наука, що вивчає діяльність людини з метою забезпечення її комфорту

Наука, що вивчає особливості діяльності людини з метою забезпечення її ефективності, безпеки та комфорту

Наука, що вивчає ефективність та комфорт для людини

Запитання 3

 Сукупність подібних за змістом та оформленням веб-сторінок називають...

варіанти відповідей

Структура документа

Веб-сайт

Веб-книга

Запитання 4

Файли веб-сторінок гіпертекстових документів мають розширення...

варіанти відповідей

.txt

.html

.docx

gif

Запитання 5

HTML - це...

варіанти відповідей

текст, який відображається на веб-сторінці

команди, що визначають структуру документа, формат тексту та вставлення нетекстових об'єктів зображення, анімація, відео тощо)

мова розмітки гіпертексту, призначена для подальшого його відобаження у вікні браузера

мульмедійний програвач для відтворення різних типів даних

Запитання 6

HTML-код веб-стороінки складається з...

варіанти відповідей

тексту, який буде відображатись на веб-сторінці

редакторів

тегів

заголовку

Запитання 7

Виберіть основні теги структури HTML-коду веб-сторінки

варіанти відповідей

<html>

<body>

<head>

<title>

<font>

Запитання 8

Яке призначення тегу <br>?

варіанти відповідей

визначає межі абзацу

задає курсивне накреслення фрагменту тексту

розрив рядка (задає перенесення тексту на новий рядок)

Запитання 9

Яке призначення тегу <b>?

варіанти відповідей

визначає межі абзацу

задає курсивне накреслення фрагменту тексту

задає напівжирне накреслення фрагменту тексту

Запитання 10

Яке призначення тегу <i>?

варіанти відповідей

визначає межі абзацу

задає курсивне накреслення фрагменту тексту

задає напівжирне накреслення фрагменту тексту

Запитання 11

Яке призначення тегу <font>?

варіанти відповідей

задає значення властивостей символів фрагмента тексту

задає курсивне накреслення фрагменту тексту

задає напівжирне накреслення фрагменту тексту

Запитання 12

Правила запису тегів.

Виберіть усі правильні твердження:

варіанти відповідей

Теги записуються латинськими літеарми

Існіють лише парні теги. Парні теги містять відкриваючий і закриваючий теги.

Регістр у тегах не відрізняється

Існіють парні та непарні теги. Парні теги містять відкриваючий і закриваючий теги

Закриваючий тег починається символом "/" (слеш)

Запитання 13

Оберіть зі списку тег, обравши який відображення символів буде найбільшим.

варіанти відповідей

<h2>...</h2>

<h1>...</h1>

<h6>...</h6>

<h3>...</h3>

<h5>...</h5>

<h4>...</h4>

Запитання 14

Який атрибут тегу <font> дає змогу встановити гарнітуру шрифту?

варіанти відповідей

face

color

size

align

Запитання 15

Для того,щоб на веб-сторінці відображався маркований список зафарбованого квадрата, який складається з трьої елементів, потрібно використати наступні теги:

варіанти відповідей

<ul type=square>

<li> Перший елемент списку </li>

<li> Другий елемент списку </li>

<li> Третій елемент списку </li>

</ul>

<ul type=disk>

<li> Перший елемент списку </li>

<li> Другий елемент списку </li>

<li> Третій елемент списку </li>

</ul>

<ol type=1 start=1>

<li> Перший елемент списку </li>

<li> Другий елемент списку </li>

<li> Третій елемент списку </li>

</ol>

Запитання 16

Для того, щоб на веб-сторінці відображався нумерований список великими латинськими літерами, який складається з трьої елементів, потрібно використати наступні теги:

варіанти відповідей

<ul type=square>

<li> Перший елемент списку </li>

<li> Другий елемент списку </li>

<li> Третій елемент списку </li>

</ul>

<ol type=A start A>

<li> Перший елемент списку </li>

<li> Другий елемент списку </li>

<li> Третій елемент списку </li>

</ol>

<ol type=1 start=1>

<li> Перший елемент списку </li>

<li> Другий елемент списку </li>

<li> Третій елемент списку </li>

</ol>

Запитання 17

Оберіть тег, який дозволяє додати до веб-сторінки зображення:

варіанти відповідей

<img src="URL">

<body background="URL">

<a href="URL> тескт посилання</a>

Запитання 18

Оберіть тег, який дозволяє додати фон веб-сторінки:

варіанти відповідей

<img src="URL">

<body background="URL">

<a href="URL> тескт посилання</a>

Запитання 19

Оберіть тег, який дозволяє додати гіперпосилання на будь-який веб сайт або веб-сторінки:

варіанти відповідей

<img src="URL">

<body background="URL">

<a href="URL> тескт посилання</a>

Запитання 20

Виберіть з наведеного переліку способи створення вебсторінок:

варіанти відповідей

автоматизоване створення сайтів

засобами мови гіпертекстової розмітки та вебпрограмування

засобами текстового процесора Word

засобами табличного процесора Excel

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест