Гіпертекстові документи

Додано: 24 січня 2022
Предмет: Інформатика, 10 клас
Тест виконано: 39 разів
30 запитань
Запитання 1

У яких програмах можна написати HTML-код веб-сторінок?

варіанти відповідей

Редакторах для створення публікацій

Текстових редакторах 

Блокнот 

Редакторах для створення презентацій

Запитання 2

У які парні теги розміщують тіло, головну частину веб-сторінки?

варіанти відповідей

<HTML>.....</HTML>

<HEAD>.......</HEAD>

<TITLE>......</TITLE>

<BODY>......</BODY> 

Запитання 3

Як називаються команди мови HTML?

варіанти відповідей

теги

атрибути

скрипти

фрейми

Запитання 4

За допомогою якого тега можна вставити малюнок?

варіанти відповідей

<pic>

<img>

<picture>

 <image>

Запитання 5

З яким розширенням слід зберегти текстовий файл, щоб він став веб-документом?

варіанти відповідей

.html 

 .txt

 .css

Запитання 6

 Яким тегом починається кожна HTML сторінка?

варіанти відповідей

<body>

<p>...</p> 

<head>

<hmtl> 

Запитання 7

Як називається програма для перегляду веб-сторінок?

варіанти відповідей

архіватор

офісна програма

текстовий процесор

браузер

Запитання 8

Як називається елемент сайту для переходу на різні сторінки сайту або навіть на інші сайти?

варіанти відповідей

 Меню сайта

Гіперпосилання

Головна сторінка

Запитання 9

Створення Назви вкладки браузера поміщають в теги ...

варіанти відповідей

<HTML>...</HTML>

<TITLE>...</TITLE>

<HEAD>...</HEAD>

<BODY>...</BODY>

Запитання 10

Теги бувають...

варіанти відповідей

додатні та від'ємні

довгі та короткі

парні та непарні

позитивні та негативні

Запитання 11

Виконання якої дії забезпечить даний тег <img src="image.jpg">?

варіанти відповідей

додавання таблиць

додавання картинок, фотографій, ілюстрацій, схем 

 додавання списків

добавить фото, як фон веб-сторінки

Запитання 12

Який тег задає перенесення тексту на новий рядок?

варіанти відповідей

<BR>

<I>

<B>

<HR>

Запитання 13

Оберіть вірно записаний текст для новго абзацу, який буде вирівняний по центру

варіанти відповідей

 <br align=center> ....

<p align=center> .... </p>

<p align=justify> .... </p>

<b align=justify> .... </b>

Запитання 14

Який тег відповідає за створення заголовка на веб-сторінці?

варіанти відповідей

<h1>...</h1>

<p>...</p>

<ul>...</ul>

<a href="...">...<a>

<br>...

Запитання 15

За допомогою якого html-коду можна відформатувати текст "ЗИМА" наступним чином: розмір 14, колір - зелений, накреслення шрифту - напівжирний курсив?

варіанти відповідей

<b><i><font size="14" color="green">ЗИМА</b></i>

<b><i><font size="14" color="green">ЗИМА</i></b></font>

<font <b <i size="14" color="green">ЗИМА /i> /b></font>

<b><i><font size="green" color="14">ЗИМА</i></b></font>

Запитання 16

Вкажіть який використано атрибут в даному html-коді:

<body bgcolor="red">

варіанти відповідей

body

bgcolor

red

Запитання 17

Вкажіть який html-код записаний правильно

варіанти відповідей

<body bgcolor="red">...</body>

<bodybgcolor=red>...</body>

<body bgcolor="red">...<body>

<body ="red">...</body>

Запитання 18

З використанням якої мови створюють веб-сторінки?

варіанти відповідей

HTML

HTTP

Java

HTTPS

Запитання 19

Що таке атрибут?

варіанти відповідей

Додаткова інформація, що записується біля відкриваючого тегу

 Команда, яка записується в кутових дужках <> для виконання браузером

Мова гіпертекстової розмітки документів для мережі Інтернет

Мова програмування, яка використовується для створення сайтів

Запитання 20

Що таке HTML?

варіанти відповідей

Мова програмування, яка використовується для створення сайтів

Мова гіпертекстової розмітки документів для мережі Інтернет

Команди для виконання браузером

Текстовий документ, який описує веб-сторінку

Запитання 21

Вкажіть на тег створення абзацу на веб-сторінці

варіанти відповідей

 <p>

<ab>

<new>

<hr>

Запитання 22

 Який атрибут тегу img вказує ширину зображення?

варіанти відповідей

width 

src

alt

height

Запитання 23

Для створення маркованого списку використовують тег...

варіанти відповідей

<ul>...</ul>

<h1> ... </h1>

<ol>...</ol>

<р> ... </р>

Запитання 24

Який тег відповідає за набір тексту курсивом?

варіанти відповідей

<br>

<b>

<u>

<i>

Запитання 25

Яким тегом файл foto.jpg можна вставити в Web-документ?

варіанти відповідей

<img src="my.jpg">

<img src="foto.jpg">

<html ="foto.jpg">

<img="my.jpg">

Запитання 26

Який тег відповідає за набір тексту підкресленим шрифтом?

варіанти відповідей

<br>

<u> 

<b>

<i>

Запитання 27

Який тег відповідає за створення гіперпосилання на веб-сторінці?

варіанти відповідей

<a href="...">...<a> 

<strong>...</strong>

<p>...</p>

<h1>...</h1>

Запитання 28

Який із фрагментів HTML-коду дасть наведений результат?

березень квітень травень

варіанти відповідей

<b>березень</b><i>квітень</i><u>травень</u>

<u>березень<i>квітень</i>травень</u>

<u>березень</u><i>квітень</i><b>травень</b>

<u>березень<i><b>квітень</i></u>травень</b>

Запитання 29

Теги <Н1>...<Н6> використовують для...

варіанти відповідей

 позначення тексту як заголовка 

 позначення нового абзацу

створення гіперпосилання

позначення заголовка для таблиці

Запитання 30

Для створення нумерованого списку використовують тег...

варіанти відповідей

<ul>...</ul>

<h1> ... </h1>

<ol>...</ol>

<р> ... </р>

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест