Реляційні бази даних

Додано: 25 січня 2022
Предмет: Інформатика, 10 клас
Копія з тесту: Реляційні бази даних
23 запитання
Запитання 1

У перших комп'ютерах для збереження даних використовувались

варіанти відповідей

реляційні структури

ієрархічні структури

мережеві структури

Запитання 2

Ієрархічна модель передбачає організацію даних про об'єкти у вигляді

варіанти відповідей

Дерева

Таблиці

Мережі

Запитання 3

Що є основним недоліком ієрархічної структури

варіанти відповідей

Складність розміщення великих масивів даних

Пришвидшення роботи з базами даних

 Різноманітність даних

Тривалий час на пошук потрібних даних

Запитання 4

Хто запропонував реляційну модель даних?

варіанти відповідей

Алан Тюрінг

Марк Цукенберг

Едгар Франк Кодд

Біл Гейтс

Запитання 5

Що таке "реляцiйнi бази даних"?

варіанти відповідей

Бази, данi в яких розмiщенi у єдинiй прямокутнiй таблицi

 Бази, данi в яких розмiщенi у виглядi взаємопов'язаних таблиць

Бази даних з великою кiлькiстю iнформацiї

Бази даних що мають iєрархiчну структуру

Запитання 6

Що є основою структури даних реляційної бази даних?

варіанти відповідей

Таблиця

Об'єкт

Запит

Форма

Запитання 7

Що містить кожний рядок таблиці?

варіанти відповідей

Набір значень властивостей одного з об'єктів предметної області

Набір значень певної властивості об'єктів предметної області

Набір значень певної скінченої множини

Запитання 8

Що містить кожний стовпець таблиці?

варіанти відповідей

Набір значень властивостей одного з об'єктів предметної області

Набір значень певної властивості об'єктів предметної області

Набір значень певної скінченої множини

Запитання 9

Поле таблиці - це...

варіанти відповідей

Комірка таблиці

Заголовок таблиці

Рядок таблиці

 Стовпчик таблиці

Запитання 10

Як називається рядок таблиці реляційної бази даних?

варіанти відповідей

Поле

Запис

Атрібут

Запитання 11

Яке поле можна вважати унікальним?

варіанти відповідей

Поле, значення в якому не може повторюватись

Поле, яке носить унікальне ім'я

Поле, значення якого мають властивість збільшуватися

Жодне

Запитання 12

Ключовим полем таблиці називають...

варіанти відповідей

Режим таблиці, що містить унікальну інформацію

Стовпець таблиці, що містить унікальну інформацію, яке не повторюється

Сукупність полів таблиць, які однозначно визначають кожен її рядок

Всі відповіді вірні

Запитання 13

Звичайний зв’язок у реляційних базах даних — це 

варіанти відповідей

 Один-до-багатьох

Один-до-одного

Один-до-двох

Багато до багатьох

Запитання 14

Існують ключі двох типів:

варіанти відповідей

Первинні

Внутрішні

Вторинні (зовнішні)

Всі відповіді правильні

Запитання 15

Вкажіть тип зв'язку, при якому одному запису таблиці відповідають багато записів іншої таблиці 

варіанти відповідей

Один до одного

Багато до багатьох

Один до багатьох

Багато до одного

Запитання 16

Які особливості зв'язку "один до одного"?

варіанти відповідей

Кожний запис однієї таблиці відповідає кільком записам іншої

Це розділення однієї таблиці на дві, з меншою кількістю записів

Кожний запис однієї таблиці відповідає тільки одному значенню іншої

Кільком записам однієї таблиці відповідає одному запису іншої

Запитання 17

Яке поле можна вважати ключовим?

варіанти відповідей

Номер паспорту

Номер будинку

Дата народження

Номер двигуна автомобіля

Прізвище

Запитання 18

Яку назву має вікно на малюнку?

варіанти відповідей

Фільтр

Запит

Режим конструктора

Зв'язки

Запитання 19

Ключове поле - це поле .

варіанти відповідей

Яке складається з кількох полів

Яке призначене для пов’язування таблиць

Яке містить порядковий номер запису

Запитання 20

Які дії серед інших потрібно виконати для створення зв’язків між таблицями?

варіанти відповідей

Вибрати вкладку ЗНАРЯДДЯ БАЗИ ДАНИХ

У вікні Майстер підстановок клацнути на кнопці Далі 

Вибрати команду меню ЗОВНІШНІ ДАНІ 

Натиснути на стрічці кнопку Зв’язки

Запитання 21

Вкажіть тип зв'язку коли кільком екземплярам однієї множини можуть відповідати кілька екземплярів іншої множини. 

варіанти відповідей

Один до одного

Один до багатьох

Багато до одного

Багато до багатьох

Запитання 22

Вкажіть тип зв'язку коли кільком екземплярам однієї множини відповідає один екземпляр іншої множини. 

варіанти відповідей

Один до одного

Один до багатьох

Багато до одного

Багато до багатьох

Запитання 23

Програма для роботи з базами даних...

варіанти відповідей

Word

Excel

Zoom

Access

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест